laupäev, 28. detsember 2013

Tali ei jää taevasse

Päiv om nakanuq jälq korgõmbast käümä, aq tuust huulmaldaq olõki-i viil õigõt talvõ nätäq olnuq. Aq et tali jää-i taivahõ, koi hindäle lämmäq sukaq miihi kampsist üle jäänüst langast. 
Kuigi päike on hakanud jälle kõrgemalt käima, ei ole õiget talve veel olnudki. Aga et tali ei jää taevasse, otsustasin meestekampsunist üle jäänud lõngast endale soojad sokid kududa. 
Sukaq saivaq peris ausaq külmä talvõ sukaq. Õkvalt säändseq, minkaga om hää tarõh kossõrdaq, ku väläh ommaq uarmõq üle aiasaibidõ ni lummõ satas viil manogi. 
Välja tulid tõesti mõnusad külma talve sokid. Just sobivad sellisteks puhkudeks, kui väljas paugub pakane ja lumehanged katavad aiateibaid.
Langas om Dropsi Alaska, midä koi 4 mm vardidõga. Seerekiri om võet siist, ülejäänü tei umast pääst.
Lõngaks on Dropsi Alaska, mida kudusin 4 mm varrastega. Sääremuster on võetud siit, ülejäänu tegin oma peast.

pühapäev, 22. detsember 2013

Aastak koolitüü tähe all

Timahavvanõ aastak om lännüq päämädselt koolitüü tähe all. Kudamisõs ei olõq jäänüq kuiki pall'o aigu, nigu tast blogist ka nätäq või. Tuu asõmal olõ hoobis hoolõga kirotanuq ja tennü pikki tüüpäivi. Ja ildaaigu kaitsi uma kraadi. A tah blogih kiroda ma taast as'ast hoobis tuuperäst, et nii mu juhõndaja ku ka oponent saivaq mult kuat kingi. Kah'os om kõik aig nii pümme, et kingiq jäiväq inne üleandmist pildistämäldäq. Ja olkõq ausaq, eks läts iks kipõs kah inne kinke üleandmist :) Juhendaja kampsist saaki-s säänest pilti, midä saanuq blogihtõ pandaq, aq oponendi salist sai külh. 
See aasta on möödunud koolitöö tähe all. Kudumiseks ei ole kuigi palju aega jäänud, nagu siit blogist paraku ka näha on. Kudumise asemel olen hoopis kirjutanud ja teinud üsna pikki tööpäevi. Vaev on ennast ära tasunud ja hiljuti kaitsesin kraadi. Aga siin kirjutan sellest hoopis seepärast, et nii mu juhendaja kui ka oponent said mult kootud kingi. Kahjuks on nii pime aeg, et kingid jäid enne üleandmist pildistamata. Juhendaja kampsunist ei saanudki sellist pilti, mida saaks siia panna, kuid oponendi salli saab ühelt pildilt piiluda küll.
Tegemist om kuningaimändä Sofia kiräga. Kuat om sali Haapsalu sali langast vardidõga 2,75, veerepits vardidõga 3,5. 
Tegemist on kuninganna Sofia kirjaga. Sall on kootud varrastega 2,75, äärepits 3,5 mm varrastega.

Aitüma kõigilõ, kiä ommaq mu kõrval saisnuq!
Tänan kõiki, kes on mulle toeks olnud!     

laupäev, 19. oktoober 2013

Haned läinud, hallad maas

Sai puultõist aastakka tagasi ämmä käest koti halli-mustakirivät villast langa. Suvõl koi taast mehele kampsi ni viil noq, ku jo külmembäs läts, sai kamps ka pildile. Miis ütles, et umbõ lämmi kamps om. Usu timmä.
Sain poolteist aastat tagasi ämmalt kotitäie halli-mustakirjut villast lõnga. Suvel kudusin mehele sellest kampsuni ning nüüd lõpuks sai kampsun ka pildile püütud. Mehe sõnul on hästi soe kampsun, täitsa usun teda. 
Kamps om küländ lag'a ni lihtsä, aq tiiä, et õkvalt säändseq kampsiq mu mehele miildüseq. Tegemist om raglaanih kuatu kampsiga, kost üleväst alla juuskvaq külgi päält soonikuribaq. Kuatuq om taa seo oppusõ perrä 4,5 mm vardidõga (olliq vast 4,5 mm vardaq).
Kampsun on küllaltki lai (või isegi veidi lötakas) ja lihtne, aga tean, et just sellised kampsunid mu mehele meeldivad. Tegemist on raglaanlõikelise kampsuniga, kus külgede peal jooksevad soonikuribad ülevalt alla. Kootud on kampsun selle õpetuse järgi 4,5 mm varrastega (olid vist 4,5 mm ). 

Mi valla leheh oll' teedüs, et häätegevuses oodõtas latsilõ kuatuid as'akeisi. Om külh häste kipõ aig, aq üte paari lihtsit sukkõ iks koi. Langas om Panda, midä koi 2,5 mm vardidõga. Langa värviq naksiq mullõ poodih kunagi nii umbõlõ miildümä, et osti taa tokikõsõ tuust huulmadaq, et taad oll'gi poodih õnnõ üts ni mul olõ-s kõgõ vähämbätki tiidmist, midä taast langast tetäq tahtnuq vai saanuki. Aq eks egä lang löüd hindäle lõpus kodo ni as'akõsõ.
Meie valla lehes oli kuulutus, et vähekindlustatud perede lastele oodatakse kudumeid. On küll hästi kiire periood, aga ühe paari lihtsaid sokke tegin ikka. Lõngaks on Panda, mida kudusin 2,5 mm varrastega. Kunagi, kui poes olin, tõmbas selle lõnga värvidemäng mind täiesti endasse ning ostsin lõnga sellest hoolimata, et mul polnud õrna aimugi, mida sellest teha saaksin/tahaksin, või et seda oli poes järel vaid üks tokike. Aga näed, leidiski endale kodu ja eesmärgi.

laupäev, 12. oktoober 2013

Viinamar'atsaugaq

Käve süküskuuh tüüasju peräst Horvaatiah. Ku edimädse õdagu liina pääle hulkma lätsi, trehvsi õkvalt väikü käsitüüpoodi ette. Loomulikult jätä-s sisse minemäldä. Langavalik oll' sääl külh kehvä, aq tuust huulmalda osti 200 g villast langa Shepard's own. Ku tüükaaslanõ, kellega üteh hotellitarõh olli, minno uma latsõ sünnüpääväle kutsõ, sis tiidse, et kua kingis kampsi tuustsamast langast. 
Käisin septembris tööreisil Horvaatias. Kui esimesel õhtul linna peale hulkuma läksin, olin korraga pisikese käsitööpoe ees. Loomulikult ei jätnud ma sisse minemata. Kuigi poes oli üsna kehv lõngavalik, ostsin siiski 200 g villast lõnga Shepard's own. Kui kolleeg ja sõber, kellega hotellituba jagasin, mind oma lapse sünnipäevale kutsus, leidsin lõngale ka rakenduse - otsustasin kingiks kududa sellest lõngast kampsuni.
Ka kampsi mustrõ om Horvaatia-reisist inspireerit. Tiidse, et taha tetäq küländ lihtsät kampsi ni kimmähe raglaani, et es olnuq ummõluisi. Värvis oll' plaanih kutaq üleväst alla üts mustrõriba. Et ütes mi reisi märgis saivaq turust ostõduq umbõ makõq puuviläq, valõ mustrõs viinamar'ats'augaq.
Ka kampsuni muster on Horvaatiast inspireeritud. Teadsin, et tahan kududa küllaltki lihtsat kampsunit ja et soovin seda kududa raglaanis, et kampsunile ei tuleks õmblusi. Kampsunile värvi andmiseks oli plaanis kududa üks mustririba ülevalt alla. Et me reisi märksõnaks said turult ostetud magusad ja mahlased puuviljad, valisin mustriks viinamarjakobarad. 
Kamps om kuat 4 mm vardidõga (õnnõ soonik om kuat 3,5 mm vardidõga), langa läts 175 grammi.
Kampsun on kootud 4 mm varrastega (vaid sooniku kudusin 3,5 mm varrastega), lõnga kulus 175 g.

teisipäev, 20. august 2013

Süküs hiil hillokõisi

Sügüse märgiq ommaq jo nätäq ni tundaq: luuduõh ei olõq värviq inämb kuikina värskiq, hummogidõ tulõ aknõst jo hääd varasügüse hõngu, kassil om perädü söögihimo ni maq esiq taha jälq hummogidõ tsäiu juvvaq. Nii saigi kindide kudamisõ vaihõpääle tütrigule viil üts kamps kuatus.
Sügise märgid on juba näha ja tunda: looduse värvid ei ole enam kuigi värsked, hommikuti voogab aknast sisse imehead varasügisest õhku, kassil on meeletu söögiisu ja ma ise joon jälle hommikuti (mitu kruusi) teed. Nii saigi kinnaste kudumise vahepeale kootud lapsele veel üks kampsun.
Langapoodih kävemiq kuuh ni lats sai esi langa värvi valliq. Mu rõõmus val'õ tä villõ mustkajoogi sinidse. Värv om tõtõstõ illos ni passis tälle ka häste. Langas on Dropsi Babyalpaca Silkmidä läts 175 grammi. Taa om ilmadu hää lang, pehme ni küländ nilbõ, kudaminõ lätt väega laabsahõ. Pruuksõ 2,5 ni 3 mm vardit. Oppus on jälq kõrd võet Garnstudio lehe päält.
Lõngapoes käisime koos ning laps sai ise lõnga värvi valida. Mu suureks rõõmuks valis ta lahja mustikajoogi sinise. Värv on tõesti ilus ning sobib talle väga hästi. Lõngaks on Dropsi Baby Alpaca Silk, mida kulus 175 grammi. See on suurepärane lõng, pehme ja küllaltki libe; selle kudumine lausa lendab käes. Kasutasin 2,5 ja 3 mm vardaid. Kampsuni õpetus on taas kord pärit Garnstudio lehelt. 
Nöpsiq ommaq lihtsäle kampsile värvi andmisõs kiriväq: liblikide ni lillega. Osti naaq Keila ainumadsõst (vast ei võlsi?) käsitüüpoodist.
Et lihtsale kampsunile värvi lisada, valisin kirjud nööbid: liblikate ja lilledega. Ostsin need Keila ainukesest (vist) käsitööpoest.
Eeläq õdagu kävemiq külä pääl hulkmaq, kogo tii saatsõ meid mi kass, kiä käve meil kõik aig takah ni tekk' jalutamisõh pausõ õnnõ tuusjaos, et kunnaga mängiq vai laskõ hindäle vaihõpääl pai tetäq.
Eile õhtul käisime küla peal jalutamas, kogu tee saatis meid me ustav kass, kes tegi pause ainult selleks, et konna taga ajada või lasta endale pai teha.

neljapäev, 8. august 2013

(Tulevane) kangelastegu

Kua eloh edimäst kõrda 1 mm vardidõga. Taa om iks ilmadu suur tüü. Ka 1 cm ärqkudaminõ paistus ku peris suur asi. Nii et ku siih blogih pikkä aigu midägi vahtsõt ei olõq, sis om teedäq, et maq pussõrda perädü peenükeisi vardidõga. Pilt poolõlõ olõjast tüüst ka iks.
Koon elus esimest korda 1 mm varrastega. See on ikka uskumatult suur töö. Ka 1 cm kudumine tundub juba päris kõva asjana. Nii et kui siin blogis pikka aega midagi uut näha ei ole, siis on vähemalt teada, et ma pusserdan ja pusserdan. Panen pildi poolikust tööst ka.

esmaspäev, 29. juuli 2013

Kesksuvine pluus

Tahtsõ hindäle kuatut suvist pluusõt. Kapih oll' saismah puuvillast langa ni taa sobisigi pluusõs väega häste. Õnnõ, et ma ei tiiä, midä ma ummõhtõgi mõtli, ku nii valgõ langa osti. No paistus, ku sagõhõhõ maq nii valgõt pluusõt sälgä julgu pandaq.
Tahtsin endale kootud suvist pluusi. Kapis oli seismas paras hulk puuvillast lõnga, mis pluusiks väga hästi sobis. Ainult et ma ei tea, mida ma küll mõtlesin, kui lumivalge lõnga ostsin. Eks siis paistab, kui tihti nii valget pluusi kanda julgen.
Vaihõpääl käändse ilm nii külmäs, et naksi pelgämä, et saaki-i timahavva taad pluusõt sälgä, aq õnnõs tull' suvi iks tagasi ni lask mul timahavvagi uma vahtsõ rõivatüküga kävvüq.
Vahepeal olid ilmad nii sügisesed, et hakkasin kartma, et sel suvel ei olegi enam võimalik uut pluusi kanda, aga õnneks tuli suvi ikka tagasi ning laseb mul oma uue riideesemega ka sel aastal patseerida.
Pluusõ om kuat Dropsi Muskatist seo oppusõ perrä. Õnnõ käüseq mullõ miildü-s, näide asõmal koi mõnõq riäq ripsi nigu kaalamulgu mangi. Pall'o parõmbaq saivaq. Koi 4 mm vardidõga.
Pluus on kootud Dropsi Muskatist selle õpetuse järgi. Ainult käised mulle ei meeldinud, küllaltki pikkade soonikus käiste asemel kudusin vaid mõne rea ripsi nagu kaelaaugugi puhul. Palju parem sai. Kudusin 4 mm varrastega.

neljapäev, 25. juuli 2013

Starshine

Ollimiq latsõga nätäl aigu Hiiumaal. Et meid oll' sääl peris hulka, oll' vajja üteh võttaq sääne kudaminõ, miä olnu-s ülearvo suur ni nõudnu-s pall'o kaemist ni näpoga perrä ajamist. Et ilm käändse ka sügüsedses, otsusti naadaq latsõlõ sügüses kampsi kudama.
Olime lapsega nädal aega Hiiumaal. Et olime seal päris suure kambaga, siis oli vaja kaasa võtta kudumine, mis ei nõuaks erilist näpuga järje ajamist ning mis ei oleks liiga suur. Et ilm keeras ka sügiseseks, siis otsustasin hakata lapsele sügiseks kampsunit kuduma. 
Nädäli ao lühküide õdagidõga kamps peris valmis es saa, aq edimädse kodopääväga sai siski ärq lõpõtõdus. Hää lihtsä kudaminõ oll' ni kipõlt läts edesi kah.
Nädala lühikeste õhtutega kampsun mul päris valmis ei saanud, kuid esimese kodupäevaga sai see siiski ära lõpetatud. Tegelikult oli tõesti hea valik kaasa võtmisks, oli lihtne kudumine ning edenes ka kiiresti.
Tegemist om jälq Dropsi mustrõ ni oppusõga. Muutsõ taad niipall'o, et tuu-s kolmandat värvi sisse ni koi taa asõmal iks taasama kõlladsõga, miä muugi kamps kuat om. Tõnõ muutus oll' kiräh, koh sakkõ asõmal koi träpsuq. Langas om Garnstudio Merino Extra Fine, valgõt läts veidükene alla 50 grammi ni kõllast veidükene alla 250 grammi. Pruuksõ 4 mm vardit, sooniguq koi 3 mm vardidõga. 
Tegemist on jälle Dropsi mustriga. Muutsin seda niipalju, et ei hakanud kolmandat värvi sisse tooma, vaid kudusin selle asemel sama valdava kollasega. Teise muutuse tegin mustris nii, et sakkide asemel kudusin träpsud. Lõngaks on Dropsi Merino Extra Fine, valget kulus veidi alla 50 ning kollast veidi alla 250 grammi. Kampsun on valdavalt kootud 4 mm varrastega, soonikute jaoks kasutasin 3 mm vardaid.
Pilte pääl om kamps läbi mõskmaldaq, selle et tiiä, ku pall'o taa lang likes teteh vinüs. A tahtnuq, et lats veidükene iks saassi kampsi kanda, inne ku taa tälle peris suures vinüs.
Piltide peal on kampsun läbi pesemata, sest tean, kui palju see lõng märjaks tehtuna venib. Tahaks siiski, et laps natukenegi seda kampsunit kasutada saaks, enne kui see talle suureks venib.

A ku kiäki Hiiumaal om vai viil sinnä lätt, sis soovita kimmähe minnäq Reigi pastoraati klaasinäütüsele.
Aga kui keegi Hiiumaal on või veel plaanib sinna lähiajal minna, siis soovitan kindlasti külastada Reigi pastoraadis olevat klaasinäitust.

esmaspäev, 24. juuni 2013

Sylvi sõsaralõ

Viimädsel aol ei olõq kudamises kuiki pall'o aigu olnuq. A sõsaralõ koi iks sünnüpääväs midägi ja tuu midägi oll' Mari Muinose Sylvi.
Viimasel ajal ei ole kudumiseks kuigi palju aega olnud. Aga oma õele ei saanud siiski jätta sünnipäevakinki kudumata. Õde sai sünnipäevaks Mari Muinose Sylvi.
Sylvi oll' mullõ jo ammuq silmä jäänüq ni oppuski oll' jo ammuq ärq ostõt. Olli taad kunagi ka sõsaralõ näüdänüq ni sõsar ütel', et tälle miildünüq sääne hall. Nii oll' mul küländ lihtsä märki, midä mu sõsar timahavva sünnüpääväs saa.
Sylvi oli mulle juba ammu silma hakanud ning olin õpetuse juba tükk aega tagasi äragi ostnud. Sai seda kunagi ka õele näidatud ja õde ütles, et talle meeldiks selline hall. Nii et mul oli väga lihtne otsustada, mida mu õeraas sel aastal sünnipäevaks saab.
Taa kamps paistus külh umbõ suur tüü ollõv, aq tegelikult oll' taa nii põnnõv ni hää kudamine, et läts mugu joudsahõ edesi. Kõgõ suurõmb tüü oll' tegelikult umblõminõ. Ja Mari Muinose tett oppus oll' ka hää lihtsä.
See kampsun paistab küll hiiglasuur töö olevat, kuid tegelikult oli see nii põnev ja hea kudumine, et edenes väga kiiresti. Kõige suurem töö oli tegelikult selle juures õmblemine. Ja lisaks oli ka Mari Muinose õpetus äärmiselt hea ja selge.
Kamps om kuat G-B Rivera langast 6,5 mm vardidõga. Langa läts päält 1200 grammi. Umbõ hää kudaminõ oll' ni tullõm om ka lahõ. Vähembäste mullõ hindäle ni mu sõsaralõ ka miildüs (ja mul om nii armsa sõsar, et timä säläh om taa kamps viil ilosamb). Pidänü vist iks hindäle ka kudama säändse.
Kampsun on kootud G-B Rivera lõnast 6,5 mm varrastega. Lõnga kulus üle 1200 grammi. Väga mõnus kudumine oli ja tulemus on ka lahe. Vähemalt mulle endale ja õele ka meeldis (ja mul on nii armas õde, et tema seljas on see kampsun veel ilusam). Peaks vist ikka endale ka sellise kuduma.

kolmapäev, 5. juuni 2013

Suvõmütsüq

Lõpus ummõhtõgi heegeldi ka timahavvadsõs suvõs suvõmütse. Kõgõpäält sõbra latsõlõ...
Lõpuks ometi sai ka selleks suveks mütse heegeldatud. Kõigepealt sõbra lapsele...
...ni sis sama lämmäga umalõ latsõlõ kah.
... ja siis sama soojaga ka oma lapsele.
Rohiline lang om Dropsi Paris ni roosa oma Dropsi Muskat, valgõ om Katia Mali. Heegeldi seo oppusõ perrä. Midägi vahtsõt opsõ iks kah - tei edimäst kõrda käänetüid silmussit mütsü viimädses rias. Miildü, tii tõnõkõrdki.
Roheline lõng on Dropsi Paris ning roosa on Dropsi Muskat, valge on Katia Mali. Heegeldasin  selle õpetuse järgi. Ja midagi uut õppisin neid mütsikesi tehes ikka ka - lõptasin esimest korda keeratud silmustega. Kasutan teinekordki.

reede, 31. mai 2013

Heegelniit otsani ärq

Päält imä sünnüpääväkinki tull' tahtminõ kotoh saisva heegelniit otsani ärq heegeldäq. Nii sai viil üte suurõmba liniku...
Pärast ema sünnipäevakinki tuli tahtmine kodus seisev üht tüüpi heegelniit lõpuni ära heegeldada. Nii saigi veel ühe suurema liniku ...
... ni kats tsillukõst linikukõst, miäq lätväq latsõlõ pupimajja. Vähämb lubati lavva pääle pandaq ni arvada, et suurõmbast tulõ põrmandurõivas.
... ning kaks väikest linikukest, mis lähevad lapsele nukumajja. Väiksem lubati laua peale panna ning suuremat tuleb arvatavasti vaip. 
Heegeldatud on Anchori heegelniidist.Suurõmba liniku läbimõõdis om 55 cm. Mustrõ peri koskilt võrgost, a kah'os mälehtä-i, kost.
Heegeldatud on kõik Ancori heegelniidist. Suurema liniku läbimõõt on 55 cm. Mustrid on pärit netiavarustest, aga kahjuks ei mäleta, kust.

esmaspäev, 27. mai 2013

Talolatsõkleit

Kats suvvõ tagasi arvssi minkägiperäst, et nakka umblõma. Igatahõs osti latsõlõ linadsõ suvõkleidi jaos rõiva ni pailajupi ka. Ni sis jäi taa rõivakõnõ saisma, üleminevä suvõ tii-s midägi ni minevä suvõ tii-s kah. Timahavva naksi pelgämä, et lats kasus rõivast vällä ni võti eski lõikõq ärq, aq umblõmist touksi iks kõik aig edesi. Nigu arvo saiaq, ei olõ umblõminõ mullõ esieränis meeleperi. Ku lõpus latsõ trennist ülti, et mu lats tands talolast ni tälle olõssi linast kleiti vajja, sis korssi uma olõmaldaq umblõmistiidmiseq kokko ni umbli kleidi ärq kah. Paila pidi külh vahtsõ ostma, selle et tuust oll' lats tõtõstõ vällä kasunuq.
 
Kaks suve tagasi arvasin millegipärast, et hakkan õmblema ning ostsin lapsele linaseks suvekleidiks riide ja paelajupi ka. Aga need jäid seisma, ei ülemöödunud ega möödunud aastal ei teinud midagi. Sel aastal hakkasin kartma, et laps kasvab kleidiriidest välja ja võtsin lõpuks lõiked ära, aga õmblema ei hakanud ikka enne, kui lapse trennist öeldi, et mu tütar tantsib talulast ning tal oleks linast kleiti vaja. Seepeale korjasin siis oma olematud õmblemisoskused kokku ning õmblesin kleidi valmis. Vahepaela pidin küll uue ostma, sest sellest oli laps tõesti välja kasvanud.

teisipäev, 23. aprill 2013

Keväjäs

Ku ma nädälivaihtusõ umma liivakastih mängjät last kai, haugat' päähä, et timä timahavvast keväjämütsü olõki-i tah näüdänüq. No tah taa om sis.
Kui ma nädalavahetusel oma liivakastis mängivat last vaatasin, tuli pähe, et tema selleaastast kevadmütsi polegi ma näidanud. No siin see nüüd siis on.
Heegeldi mütsü seo Hello Kitty mütsü perrä. Lats olõssiq muidoki hindäle ka Hello Kitty mütsü tahtnuq, aq maq taha-s sukugi ja seo kõrd jäi maq pääle. A nüüre pikkusõ osah jäi tuuiist jälkiq lats pääle. Ku kunagi viil pidänüq mõnd mütsü heegeldama, sis tennüq tagomasõ veere pikembäs, kukal om kõik aig pal'as.
Heegeldasin mütsi selle Hello Kitty mütsi järgi. Laps oleks muidugi endale ka Hello Kittyt mütsile soovinud, aga mina ei tahtnud seda sugugi ning sel korral jäi minu arvamus siiski peale. Aga mütsipaelade pikkuse osas jäi jällegi laps peale. Kui peaksin kunagi veel sarnast mütsi heegeldama, siis teeksin tagumise külje pikemaks, lapsel on pidevalt kukal paljas.
Naturaalvalgõ lang om Katia Mali, midä läts 70 grammi ümbre, rohilinõ om Dropsi Paris. Heegeldet 4,5 mm nõglaga.
Naturaalvalge lõng on Katia Mali (kulus u 70 g), roheline on Dropsi Paris. Müts on heegeldatud 4,5 mm heegelnõelaga.

neljapäev, 11. aprill 2013

Kui kallitel inimestel on sünnipäev

Ku mullõ kallil inemisel om sünnüpäiv, taha iks midägi esi kingis tetäq. A et kalleil inemiisil om sünnüpäiv juhtumiisi egä aastaga, sis om vajja vahtsit mõttit. Timahavva otsusti, et ma ei kuagi imäle sünnüpääväs midäi, aq heegelda ja heegelda seo kõrd hoobis timä kodo jaos. Et asi olõssi viil inämb uutmalda, otsusti heegeldaq linigu ni taa kausis är tärgeldäq. Võti plaani tetäq kats kausikõst: tõsõ vähämbä ni tõsõ suurõmba. 
Kui mulle kallil inimesel on sünnipäev, siis tahan ikka ise kingi valmistada. Aga et kallitel inimestel on sünnipäev juhtumisi igal aastal, siis on vaja uusi mõtteid. Sel korral otsustasin, et üllatan ema sellega, et ei koogi talle midagi, vaid hoopis heegeldan. Ja et heegeldan tema kodu jaoks. Et kink oleks veel ootamatum, otsustasin heegeldada liniku ning selle kausiks tärgeldada. Võtsin plaani teha kaks linikut: ühe väiksema ja ühe suurema.
Mustrõ löüdse koskiltki võrgost, kah'os mälehtä-i inämb, kost. Et ma olli lugõnuq, kuimuudu tsukruga tärgeldet kausikõ mõnõ ao peräst lakja vajju, otsusti võttaq tetäq Craftwerki lehelt lövvet oppusõ perrä. Sääl pruugiti linigu kausis tärgeldämises PVA-liimi (viiga suhtõh 1:1). Kaussi and pruuki ni söögiasju jaos ku ka daami buduaarih. Pildi pääle püüdmise aos panni iks kausi sisse pärliq, selle et taha-s imäle präänikist rasvaplekilist kinki saataq.
Mustri leidsin kuskilt võrguavarustest, kahjuks ei mäleta, kust. Et ma olin lugenud, kuidas suhkruga tärgeldatud kauss mõne aja möödused jälle linikuks laiali vajus, järgisin Craftwerki lehel olevat õpetust, kus soovitati linikut kausiks tärgeldamisel kasutada PVA-liimi (segatuna veega suhtes 1:1). Kaussi saab kasutada nii söödava kraami hoidmiseks kui ka daami buduaaris. Pildistamiseks ei hakanud rasvaplekkide hirmus siiski kaussi küpsistega täitma.
Suurõmba kausiga lää-s nii ilosahõ. Linik sai valmis ni kõik' oll' illos, kooniq oll' selge, et mul ei olõq paraja kujo ni suurusõga kaussi. Käve esiki naabrinaasõ kaussõ sort'mah, aq midä es olõq, tuud es olõq. Nii et imä sai sünnüpääväs katõ kausi asõmal kausi ni linigu.
Suurema kausiga nii ilusti ei läinud. Linik sai valmis ning kõik oli kena hetkeni, kui selgus, et mul ei ole sobiva kuju ja suurusega kaussi. Käisin isegi naabrinaise kausivaru tuulamas, aga mida polnud, seda polnud. Nii et ema sai sünnipäevaks kahe kausi asemel kausi ja liniku.
Linigu mustrõ om võet siist. Läbimõõdis tull' 41 cm.
Liniku muster on võetud siit. Liniku läbimõõduks tuli 41 cm.

Image and video hosting by TinyPic
Mõlõmbaq as'aq ommaq heegeldedüq Anchori heegelniidist nõglaga nummõr 1.

Mõlemad asjad on heegeldatud Anchori heegelniidist nr 1 heegelnõelaga.

pühapäev, 31. märts 2013

Triibukleit

Vähämbäste kuupäävä perrä om käeh kevväi. Ku ütelt puult tähendäs kevväi tuud, et ilmaq lääväq lämmämbäs, sis tõsõlt puult ka tuud, et kütet võetas veidembäs ni lõpus pandas taa hoobis kinniq ärq. Sis om vajja lämmämbit rõivit, et külm es nakanuq, ku päivä lämmistämäh ei olõq. Nii otsustigi latsõlõ kutaq latsiaiah ni kotoh käümises kleidi.
Vähemalt kuupäeva vaadates võiks arvata, et käes on kevad. Kui kevad tähendab ühelt poolt soojemaid ilmu, siis teiselt poolt tähendab see ka, et kütet võetakse vähemaks, kuni lõpuks lülitatakse see hoopis välja. Ning siis on vaja soojemaid riideid hetkeks, mil päike soojendamas ei ole. Nii otsustasingi lapsele lasteaias ja kodus trööpamiseks kleidi kududa. 
Kleit om kuat üleväst alla Heleni oppusõ perrä ni om ilma ummõluisildaq. Tiiä-i, midä võlssi tii, aq egä kõrd, ku tii kõrralidsõlt proovilapi ni tuu perrä silmussidõ arvu rehkendä, tulõ rõivas umbõ suur. Nii ka seo kõrd, õnnõs sai peris kipõstõ arvo ni võtsõ silmussit küländ kõvva veidembäs. 
Kleit on kootud  Heleni õpetuse järgi ülevalt alla ning on ilma õmblusteta. Ma ei tea, mida valesti teen, aga iga kord, kui koon korralikult proovilapi ja selle järgi vajaliku silmade arvu arvutan, tuleb rõivaese suur. Nii ka seekord, õnneks sain oma tüüpveale ruttu jälile, harutasin pooliku töö üles ning võtsin silmi üsna julgelt vähemaks.

Langas om määnegi mullõ hirmammu kingit akrüüllang, midä koi 4 mm vardidõga. Muusiah tahtsõ noq taa langa otsa kutaq. Ku satsiviir valmis sai, oll' langa viil tsillukõnõ keräkene. Taha-s taad inämb kuiki umma langaperri korvi tagasi pandaq, nii et kleit sai hindäle manoq vill ka lillikese.
Lõngaks on tundmatu mulle kunagi ammu kingitud akrüüllõng, kudusin seda 4 mm varrastega. Muuhulgas kuulus kleiditeo juures minu eesmärkide hulka ka see lõng otsa kududa. Kui laineline äär oli valmis, oli lõnga ikka veel väike kera alles. Et ma ei tahtnud seda kuidagi lõngajääkide korvi tagasi poetada, sai kleit kaunistuseks lille. 


kolmapäev, 27. märts 2013

Kehvade piltidega postitus

Olõ taa kandõ kirotamist jo mito kõrda alostanuq, aq sis iks poolõlõ jätnüq. Asi om tuuh, et mul om katõst kudamisõst õnnõ väega kehväq pildiq ni taha-s kuiki naid pilte siiäq üles pandaq, aq arvõpidämise peräst tii tuud iks. Mõlõmbaq as'aq, midä tah näütä, lätsiq käest ärq inne, ku kõrralidsõq pildiq tettüs saivaq.
Olen seda postitust juba mitu korda varemgi alustanud, aga siis pooleli jätnud. Asi on nimelt selles, et mul on siin näidatavatest kudumistest vaid väga halvad pildid ning pole tahtnud neid siin presenteerida, kuid täna otsustasin arvepidamise huvides asja siiski ära teha. Mõlemad näidatavad jõudsid uute omanikeni enne, kui neist korralikumad pildid teha jõudsin.

Kõgõpäält koi kingis olaräti "Gail". Saaja suuv oll' et võinuq ollaq valgõ (aq siski mitte peris lumivalgõ), egäpäävädses käümises ni innembi kaala ümbre ku olgõ pääl pruukmises. Paistu, et saajalõ miildü.
Kõigepealt kudusin kingituseks õlaräti "Gail". Kingisaaja sooviks oli, et rätt võiks olla valge (kuid siiski mitte lumivalge), igapäevaseks käimiseks ning pigem kaela ümber kui õlgade peal kasutamiseks. Paistis, et saajale meeldis. 
Räti koi Midara Baltica langast (läts pia 2,5 tokki) ni vast olliq abis 3,5 mm vardaq. Mustri om Ravleryst ilma iist saiaq.
Räti kudusin Midara Baltica lõngast (kulus pea 2,5 tokki) varrastega 3,5 mm (kui mälu nüüd varraste suuruse osas ei peta). Muster on Ravlerys täiesti tasuta saadaval.

Tõnõ hää inemine tahtsõ kingis lämmit kindit, miäq sobinuq timä tumõlilla salliga. Kõgõpäält sai päämädselt värmi perrä ostõtus lang ni sis viil valitus mustrõ. Ka näide puhul paistu, et kingitüs läts kõrda. 
Teine hea inimene soovis kingiks soojasid kindaid, mis sobiksid tema tumelilla salliga. Kõigepealt valisingi peamiselt värvi järgi lõnga ja siis hakkasin mustrit otsima. Ka selle kingitusega paistis saaja vägagi rahule jäävat.
Langas om Dropsi Lima, midä läts kummagi kinda pääle õigõ tsipakõnõ veidemb ku tokk. Et kindaq iks hääq lämmäq tulõssi, koi näid 3 mm vardidõga (nummõr 4 asõmal, midä langavüü pääl soovitadõs). Mustri löüd siist lehelt.  
Lõngaks on Dropsi Lima, mida kulus kummagi kinda peale õige veidi alla toki. Et kindad ikka hästi soojad tuleksid, kudusin need 3 mm varrastega (4 mm asemel, mida lõngavöö peal soovitatakse). Mustri võib leida siit lehelt

pühapäev, 17. märts 2013

Teemiq üteh hääd. Vol 2

Olõ varrampa näüdänüq häätegemise projekti "Jalaq lämmähe" jaos kuatuid sukkõ. Tegeligult lubasi tuusjaos kutaq kats paari sukkõ ni ka tõsõq saivaq noq valmis. Tõnõ paar om kuat nr 26 jalalõ.
Olen varem näidanud heategevusprojektiks "Jalad sooja" kootud  sokke. Lubasin selle projekti jaoks kududa kaks paari sokke, nüüd sai ka teine paar valmis. Need on kootud jalale nr 26.
Sukaq ommaq kuatuq langaperrist, rohiline lang om Dropsi Delight ni must ja roosa ommaq Dropsi Fabel. Abis olliq 2 mm vardaq.
Sokid on kootud lõngajääkidest, roheline lõng on Dropsi Delight, must ja roosa on Dropsi Fabel. Kudumisel olid abiks 2 mm vardad.
Ka taa sukapaariga naksi märkmä, kas näid iks sünnüs saataq. Ommaq naaq ju iks nii langaperrist kuatuq, pääleki lätt tõnõ sukk hallist rohilidsõs, aq tõnõ rohilidsõst hallis. Märgi viil veidükene, inne ku naaq ärq saada.
Nagu teise sokipaariga, hakkasin ka nende sokkide puhul mõtlema, kas neid ikka kõlbab heategevuseks saata - on need ju ikka jääkidest kootud ning lisaks läheb üks sokk hallikast roheliseks, kuna aga teine rohelisest hallikaks. Pean veel aru, enne kui need teele panen. 

teisipäev, 26. veebruar 2013

Pätikindaq latsõlõ

Suusatamisõ MM, Eesti sünnüpäiv ja hindä mitte väega suur palanik kindlustiq kokko nädälivaihtusõ päämädselt teleka iih. Aq et ma sukugi ei mõista teleka iih istu niimuudu, et käeq üsäh videleseq, sai peris pall'o kuatus. Täämbä näütä siski õnnõ ütte asja: latsõ pätikindit. 
Suusatamise MM, Eesti sünnipäev ja minu mõõdukas palavik kindlustasid nädalavahetuse teleka ees. Aga et ma ei oska teleka ees istuda, käed süles, sai päris palju kootud. Täna näitan siiski vaid üht asja: lapse pätikindaid.
Kunagi jäi perrä pia terve tokk värmilist sukalanga ni taa uutsõ umma aigu perrikorvih. Ku minul tull' pääle himo langaperrit vähämbäs kutaq ni lats' naas tahtma pätikindit (vai sis lapiga kindit, nigu tä esi ütles)sai lang korvist vällä kor'atus.
Kunagi jäi järele pea terve tokk kirjut sokilõnga, mis jäi jääkide korvi oma aega ootama. Kui minul tuli peale tuhin lõngajääke vähemaks kududa ning laps hakkas nuiama pätikindaid (või lapiga kindaid, nagu tema neid nimetab), sai see lõng korvist välja korjatud.
Lats oll' kindide pääle väega rõõmsa, mugu topsõ näid kätte ja pand' klappi pääle ni võtsõ jälq päält ärq. 

Laps oli kinnaste üle väga õnnelik, muudkui pani neid kätte ning tõmbas klappi edasi-tagasi, küll peale, küll pealt ära.
Kindaq ommaq kuatuq Dropsi Fabelist 2 mm vardidõga, kulu oll' veidükene päält poolõ toki.
Kindad on kootud Dropsi Fabelist 2 mm varrastega, lõnga kulus veidikene üle poole toki.

laupäev, 23. veebruar 2013

Best West - vest õkvalt mu jaos

Ku ma olli tükk aigu kudanu 2 ni 1,5 mm vardidõga, tull' himo kutaq midägi suurt, pehmet ni pääasi, et suuri vardidõga. Jo tükk aigu tagasi oll' mullõ silmä jäänüq seo vest. Pääleki miildü-iq mullõ hindä säläh traditsioonilidsõq vestiq, aq et sälg hää lämmi ni käeq vabaq olnuq, tuud tahtnuq külh. Tuuperäst tundugi seo vest tävveline. 
Kui ma olin juba tükk aega kudunud suhteliselt väikseid esemeid ning kasutanud selleks peamiselt vardaid 2 ja 1,5 mm, tuli isu kududa midagi suurt, pehmet ning peaasi et jämedate varrastega. Juba tükk aega tagasi oli silma jäänud see vest, mis võlus mind eriti seetõttu, et ma ei ole traditsiooniliste vestide kandja, kuid sooja selga ja vabu käsi tahaks ikkagi. 
Kudaminõ läts' õkvalt nii kipeste, ku nii suuri vardidõga kudamisõlt uutaq või. Veidemb ku nädäliga oll' mu vest pia valmis, aq ka lang oll' otsah, nii et inne ärq lõpõtamist tull' viil langa manoq telliq. Taha-s ka vesti ilma karmanidõldaq jättäq.
Vesti kudumine edenes kiiresti, nagu nii jämedate varrastega kudumiselt ootakski. Vähem kui nädalaga oli vest peaaegu valmis, kuid veidi enne lõpetamist sai lõng otsa. Nii et tuli lõnga juurde tellida. Ei tahtnud vesti sugugi ka ilma taskuteta ja pea olematu kraega jätta.
Olõ uma vahtsõ vestiga umbõ rahul, om iks hää lämmi külh. Pääleki näge taa mu meelest hää vällä kah.
Olen oma uue vestiga väga rahul, sest see on ikka hästi-hästi soe. Pealegi näeb see minu meelest hea välja ka.
Langas om Dropsi Andes, midä läts veidükene alla 1000 grammi. Koi päämädselt 8 mm vardidõga, õnnõ viiri jaos võti 7 mm vardaq. Nöpsiq osti Tartu Lõunakeskusõ Viklist. Sääl ommaq tõtõstõ kinäq nöpsiq!
Lõngaks on Dropsi Andes, mida kulus veidi alla kilo. Kudusin peamiselt 8 mm varrastega, vaid sooniku jaoks kasutasin 7 mm vardaid. Nööbid ostsin Tartu Lõunakeskuse Viklist. Seal on tõesti kenad nööbid müügil.