teisipäev, 26. veebruar 2013

Pätikindaq latsõlõ

Suusatamisõ MM, Eesti sünnüpäiv ja hindä mitte väega suur palanik kindlustiq kokko nädälivaihtusõ päämädselt teleka iih. Aq et ma sukugi ei mõista teleka iih istu niimuudu, et käeq üsäh videleseq, sai peris pall'o kuatus. Täämbä näütä siski õnnõ ütte asja: latsõ pätikindit. 
Suusatamise MM, Eesti sünnipäev ja minu mõõdukas palavik kindlustasid nädalavahetuse teleka ees. Aga et ma ei oska teleka ees istuda, käed süles, sai päris palju kootud. Täna näitan siiski vaid üht asja: lapse pätikindaid.
Kunagi jäi perrä pia terve tokk värmilist sukalanga ni taa uutsõ umma aigu perrikorvih. Ku minul tull' pääle himo langaperrit vähämbäs kutaq ni lats' naas tahtma pätikindit (vai sis lapiga kindit, nigu tä esi ütles)sai lang korvist vällä kor'atus.
Kunagi jäi järele pea terve tokk kirjut sokilõnga, mis jäi jääkide korvi oma aega ootama. Kui minul tuli peale tuhin lõngajääke vähemaks kududa ning laps hakkas nuiama pätikindaid (või lapiga kindaid, nagu tema neid nimetab), sai see lõng korvist välja korjatud.
Lats oll' kindide pääle väega rõõmsa, mugu topsõ näid kätte ja pand' klappi pääle ni võtsõ jälq päält ärq. 

Laps oli kinnaste üle väga õnnelik, muudkui pani neid kätte ning tõmbas klappi edasi-tagasi, küll peale, küll pealt ära.
Kindaq ommaq kuatuq Dropsi Fabelist 2 mm vardidõga, kulu oll' veidükene päält poolõ toki.
Kindad on kootud Dropsi Fabelist 2 mm varrastega, lõnga kulus veidikene üle poole toki.

laupäev, 23. veebruar 2013

Best West - vest õkvalt mu jaos

Ku ma olli tükk aigu kudanu 2 ni 1,5 mm vardidõga, tull' himo kutaq midägi suurt, pehmet ni pääasi, et suuri vardidõga. Jo tükk aigu tagasi oll' mullõ silmä jäänüq seo vest. Pääleki miildü-iq mullõ hindä säläh traditsioonilidsõq vestiq, aq et sälg hää lämmi ni käeq vabaq olnuq, tuud tahtnuq külh. Tuuperäst tundugi seo vest tävveline. 
Kui ma olin juba tükk aega kudunud suhteliselt väikseid esemeid ning kasutanud selleks peamiselt vardaid 2 ja 1,5 mm, tuli isu kududa midagi suurt, pehmet ning peaasi et jämedate varrastega. Juba tükk aega tagasi oli silma jäänud see vest, mis võlus mind eriti seetõttu, et ma ei ole traditsiooniliste vestide kandja, kuid sooja selga ja vabu käsi tahaks ikkagi. 
Kudaminõ läts' õkvalt nii kipeste, ku nii suuri vardidõga kudamisõlt uutaq või. Veidemb ku nädäliga oll' mu vest pia valmis, aq ka lang oll' otsah, nii et inne ärq lõpõtamist tull' viil langa manoq telliq. Taha-s ka vesti ilma karmanidõldaq jättäq.
Vesti kudumine edenes kiiresti, nagu nii jämedate varrastega kudumiselt ootakski. Vähem kui nädalaga oli vest peaaegu valmis, kuid veidi enne lõpetamist sai lõng otsa. Nii et tuli lõnga juurde tellida. Ei tahtnud vesti sugugi ka ilma taskuteta ja pea olematu kraega jätta.
Olõ uma vahtsõ vestiga umbõ rahul, om iks hää lämmi külh. Pääleki näge taa mu meelest hää vällä kah.
Olen oma uue vestiga väga rahul, sest see on ikka hästi-hästi soe. Pealegi näeb see minu meelest hea välja ka.
Langas om Dropsi Andes, midä läts veidükene alla 1000 grammi. Koi päämädselt 8 mm vardidõga, õnnõ viiri jaos võti 7 mm vardaq. Nöpsiq osti Tartu Lõunakeskusõ Viklist. Sääl ommaq tõtõstõ kinäq nöpsiq!
Lõngaks on Dropsi Andes, mida kulus veidi alla kilo. Kudusin peamiselt 8 mm varrastega, vaid sooniku jaoks kasutasin 7 mm vardaid. Nööbid ostsin Tartu Lõunakeskuse Viklist. Seal on tõesti kenad nööbid müügil.

reede, 15. veebruar 2013

Teemiq üteh hääd

Võta timahavva ossa häätegemise projektist "Jalaq lämmähe", koh kuatas sukkõ SOS latsikülli latsilõ. Olõ lubanuq kutaq kats paari, üts sai noq valmis. Looda, et mõni lats iks taht nii korgõ seerega sukkõ. 
Osalen sel aastal heategevusprojektis "Jalad sooja", mille käigus kootakse sokke SOS lastekülade lastele. Olen lubanud sügiseks kududa kaks paari, üks sai nüüd valmis. Loodan, et mõni laps ikka tahab nii kõrge säärega sokke.
Sukaq ommaq kuatuq seo oppusõ perrä Dropsi Karismast 3,5 ni 3 mm vardidõga. 
Sokid on kootud selle õpetuse järgi Dropsi Karismast 3,5 ja 3 mm varrastega.