laupäev, 11. veebruar 2012

Katsaharolisõ kiräga kindaq


Mustrimaailma foorumih on tehniga-aastak, egä kuu om esi tehniga jaos. Radokuuh tulõssi tetäq midägi rahvuslist. Ma valõ tegemises rahvuslidsõ mooduga kindaq. 
Mustrimaailma foorumis on tehnika-aasta, iga kuu on eri tehnika jaoks. Veebruaris tuleks teha midagi rahvuslikku. Otsustasin teha rahvusliku moega kindad.

Valõ kudamisõs Põlva katsaharolisõ kirä Tuuli Tubina kokko säetüst raamatust "Kirä' Võromaalt. Kinda'". Värviq valõ külh tõistsugumadsõq.
Valisin kudumiseks Põlva kirja Tuuli Tubina kokku pandud raamatust  "Kirä' Võromaalt. Kinda'". Värvid valisin küll teised.
Et ma olõ-i varrampa kirikindit kudanuq, lätsi egäs juhus kerembat tiid piteh ni võti kudamises suurõmbaq vardaq - 2,25 mm. Järgmädse kõrra taha kimmähe jo peenembidega kutaq.
Et ma ei ole varem kirikindaid kudunud, võtsin proovimiseks jämedamad vardad, kui peaks - 2,25 mm.
Vits om kuat 1 hüvilde keeruga silmus, 1 pahõldõ. Nigu nätäq, sai kõrraga ärq pruuvi ka pailakõsõ kudamise.
Soonik on kootud 1 paremipidibne keerdusilmus, 1 pahempidine silmus vaheldumisi. Nagu piltidelt näha võib, sain ära proovida ka nööri kudumise.
Pässä kirja olõ-s raamatuh antuq ni taad olõ-s ka pilte päält nätäq, nii et pässäle tei kirä, miä mu meelest sinnäq sobisi.
Pöidla kirja ei olnud raamatus antud ning seda ei olnud ka piltide pealt näha, nii et sinna kudusin kirja, mis minu meelest sobis.

kolmapäev, 8. veebruar 2012

Killuke suve

Tüdile oll' vaia latsiaida pidämises kampsi. Ku ma Mattiasele kaejadsis kampsi koi, naksi mullõ seo kamps umbõlõ miildümä. Nii saigi sama valitus, a piät ütlema, et süä saa-s peris ts'alka. Paistus, et tsillembile sobis taa kamps iks hulga inämb. 
Tütrele oli vaja lasteaeda trööpamiseks kampsunit. Kui ma Mattiasele katsikuiks kampsunit kudusin, hakkas see kampsun mulle väga meeldima. Nii saigi ka oma tütrele sama valitud, kuid kahjuks ei jäänud ma tulemusega sel korral päris rahule. Tundub, et titadele sobib see kampsun ikka paremini.
Kampsi värm õkvalt nõudsõ suvidsit nöpse. Anni tütrele valliq maas'ka- ni käokirässenöpse vaihõl; nigu nätäq, valõ timä käokirässenöpsiq.
Kampsuni värv lausa nõudis suviseid nööpe. Andsin tütrele valida maasika- ja lepatriinunööpide vahel. Nagu näha, jäid lepatriinud sel korral peale.
Kamps om kuat Dropsi langast Fabel, abis olliq 3 mm vardaq.

Kampsun on kootud Dropsi lõngast Fabel, abiks olid 3 mm vardad.