pühapäev, 31. märts 2013

Triibukleit

Vähämbäste kuupäävä perrä om käeh kevväi. Ku ütelt puult tähendäs kevväi tuud, et ilmaq lääväq lämmämbäs, sis tõsõlt puult ka tuud, et kütet võetas veidembäs ni lõpus pandas taa hoobis kinniq ärq. Sis om vajja lämmämbit rõivit, et külm es nakanuq, ku päivä lämmistämäh ei olõq. Nii otsustigi latsõlõ kutaq latsiaiah ni kotoh käümises kleidi.
Vähemalt kuupäeva vaadates võiks arvata, et käes on kevad. Kui kevad tähendab ühelt poolt soojemaid ilmu, siis teiselt poolt tähendab see ka, et kütet võetakse vähemaks, kuni lõpuks lülitatakse see hoopis välja. Ning siis on vaja soojemaid riideid hetkeks, mil päike soojendamas ei ole. Nii otsustasingi lapsele lasteaias ja kodus trööpamiseks kleidi kududa. 
Kleit om kuat üleväst alla Heleni oppusõ perrä ni om ilma ummõluisildaq. Tiiä-i, midä võlssi tii, aq egä kõrd, ku tii kõrralidsõlt proovilapi ni tuu perrä silmussidõ arvu rehkendä, tulõ rõivas umbõ suur. Nii ka seo kõrd, õnnõs sai peris kipõstõ arvo ni võtsõ silmussit küländ kõvva veidembäs. 
Kleit on kootud  Heleni õpetuse järgi ülevalt alla ning on ilma õmblusteta. Ma ei tea, mida valesti teen, aga iga kord, kui koon korralikult proovilapi ja selle järgi vajaliku silmade arvu arvutan, tuleb rõivaese suur. Nii ka seekord, õnneks sain oma tüüpveale ruttu jälile, harutasin pooliku töö üles ning võtsin silmi üsna julgelt vähemaks.

Langas om määnegi mullõ hirmammu kingit akrüüllang, midä koi 4 mm vardidõga. Muusiah tahtsõ noq taa langa otsa kutaq. Ku satsiviir valmis sai, oll' langa viil tsillukõnõ keräkene. Taha-s taad inämb kuiki umma langaperri korvi tagasi pandaq, nii et kleit sai hindäle manoq vill ka lillikese.
Lõngaks on tundmatu mulle kunagi ammu kingitud akrüüllõng, kudusin seda 4 mm varrastega. Muuhulgas kuulus kleiditeo juures minu eesmärkide hulka ka see lõng otsa kududa. Kui laineline äär oli valmis, oli lõnga ikka veel väike kera alles. Et ma ei tahtnud seda kuidagi lõngajääkide korvi tagasi poetada, sai kleit kaunistuseks lille. 


kolmapäev, 27. märts 2013

Kehvade piltidega postitus

Olõ taa kandõ kirotamist jo mito kõrda alostanuq, aq sis iks poolõlõ jätnüq. Asi om tuuh, et mul om katõst kudamisõst õnnõ väega kehväq pildiq ni taha-s kuiki naid pilte siiäq üles pandaq, aq arvõpidämise peräst tii tuud iks. Mõlõmbaq as'aq, midä tah näütä, lätsiq käest ärq inne, ku kõrralidsõq pildiq tettüs saivaq.
Olen seda postitust juba mitu korda varemgi alustanud, aga siis pooleli jätnud. Asi on nimelt selles, et mul on siin näidatavatest kudumistest vaid väga halvad pildid ning pole tahtnud neid siin presenteerida, kuid täna otsustasin arvepidamise huvides asja siiski ära teha. Mõlemad näidatavad jõudsid uute omanikeni enne, kui neist korralikumad pildid teha jõudsin.

Kõgõpäält koi kingis olaräti "Gail". Saaja suuv oll' et võinuq ollaq valgõ (aq siski mitte peris lumivalgõ), egäpäävädses käümises ni innembi kaala ümbre ku olgõ pääl pruukmises. Paistu, et saajalõ miildü.
Kõigepealt kudusin kingituseks õlaräti "Gail". Kingisaaja sooviks oli, et rätt võiks olla valge (kuid siiski mitte lumivalge), igapäevaseks käimiseks ning pigem kaela ümber kui õlgade peal kasutamiseks. Paistis, et saajale meeldis. 
Räti koi Midara Baltica langast (läts pia 2,5 tokki) ni vast olliq abis 3,5 mm vardaq. Mustri om Ravleryst ilma iist saiaq.
Räti kudusin Midara Baltica lõngast (kulus pea 2,5 tokki) varrastega 3,5 mm (kui mälu nüüd varraste suuruse osas ei peta). Muster on Ravlerys täiesti tasuta saadaval.

Tõnõ hää inemine tahtsõ kingis lämmit kindit, miäq sobinuq timä tumõlilla salliga. Kõgõpäält sai päämädselt värmi perrä ostõtus lang ni sis viil valitus mustrõ. Ka näide puhul paistu, et kingitüs läts kõrda. 
Teine hea inimene soovis kingiks soojasid kindaid, mis sobiksid tema tumelilla salliga. Kõigepealt valisingi peamiselt värvi järgi lõnga ja siis hakkasin mustrit otsima. Ka selle kingitusega paistis saaja vägagi rahule jäävat.
Langas om Dropsi Lima, midä läts kummagi kinda pääle õigõ tsipakõnõ veidemb ku tokk. Et kindaq iks hääq lämmäq tulõssi, koi näid 3 mm vardidõga (nummõr 4 asõmal, midä langavüü pääl soovitadõs). Mustri löüd siist lehelt.  
Lõngaks on Dropsi Lima, mida kulus kummagi kinda peale õige veidi alla toki. Et kindad ikka hästi soojad tuleksid, kudusin need 3 mm varrastega (4 mm asemel, mida lõngavöö peal soovitatakse). Mustri võib leida siit lehelt

pühapäev, 17. märts 2013

Teemiq üteh hääd. Vol 2

Olõ varrampa näüdänüq häätegemise projekti "Jalaq lämmähe" jaos kuatuid sukkõ. Tegeligult lubasi tuusjaos kutaq kats paari sukkõ ni ka tõsõq saivaq noq valmis. Tõnõ paar om kuat nr 26 jalalõ.
Olen varem näidanud heategevusprojektiks "Jalad sooja" kootud  sokke. Lubasin selle projekti jaoks kududa kaks paari sokke, nüüd sai ka teine paar valmis. Need on kootud jalale nr 26.
Sukaq ommaq kuatuq langaperrist, rohiline lang om Dropsi Delight ni must ja roosa ommaq Dropsi Fabel. Abis olliq 2 mm vardaq.
Sokid on kootud lõngajääkidest, roheline lõng on Dropsi Delight, must ja roosa on Dropsi Fabel. Kudumisel olid abiks 2 mm vardad.
Ka taa sukapaariga naksi märkmä, kas näid iks sünnüs saataq. Ommaq naaq ju iks nii langaperrist kuatuq, pääleki lätt tõnõ sukk hallist rohilidsõs, aq tõnõ rohilidsõst hallis. Märgi viil veidükene, inne ku naaq ärq saada.
Nagu teise sokipaariga, hakkasin ka nende sokkide puhul mõtlema, kas neid ikka kõlbab heategevuseks saata - on need ju ikka jääkidest kootud ning lisaks läheb üks sokk hallikast roheliseks, kuna aga teine rohelisest hallikaks. Pean veel aru, enne kui need teele panen.