laupäev, 30. september 2017

Roosa süküs

Latsõ sallist jäi iks viil roosat langa üle. Et tälle oll' nigunii vahtsõt mütsü ni kindit vajja, sis otsusti tetäq salliga üttekäüjä komplekti. Mütsü jaos võti lillimotiivi, miä salli päälgi oll'. Et ülemäne jago peris plassis es jäänüq, koi sinnäq väikuq mulgukõsõq.
Lapse sallist jäi ikka veel roosat lõnga üle. Kuna talle oli niikuinii vaja uut mütsi ja kindaid, siis otsustasin teha salli juurde sobiva komplekti. Mütsi jaoks võtsin sama motiivi, mis salli pealgi oli. Et ülemine jagu päris igavalt tühjaks ei jääks, kudusin sinna väikesed augukesed.
Alomadsõ veere koi lihtsidõ piinüide palmikidõga. Tah om mütsü kiri lähkümbäst ka nätäq.
Alumisse äärde kudusin lihtsad peenikesed palmikud. Siin on mütsi kiri ka lähemalt näha.
Ka kindide veere tei palmikidega, et mütsüga iks häste kokko läässiq. Ja lillimotiivi tahtsõ ka pruukiq, aq pei uma latsõ kätt väikümbäs, ku taa tegelikult oll'. Nii jäi väikene lillikene kuiki pall'o alla viirde ja tuu kotsilõ jäi suur tühi ala. Tunnista, et üles tõmmadaq olõ-s määnestki tahtmist, nii tei kindile ildampa hoobis rõivast ni pärleist lilli pääle.  
Ka kinnaste randmetele tegin palmikud, et mütsiga kokku sobiks. Samuti tahtsin sama lillemotiivi kasutada, aga hindasin oma lapse kätt väiksemaks, kui see tegelikult oli. Nii jäi väike lill kuidagi nukralt alläärde ja selle kohale tuli suur tühi ala. Kohe kuidagi polnud tahtmist harutama hakata ja otsustasin hoopis hiljem kangast ja pärlitest lillega tühja osa ära täita.
Koi 2,5 mm vardidõga.
Kudusin 2,5 mm varrastega.
 Ja uskõ vai ei, aq üts tokk taad langa om mul viil. Midä taast küll tetäq?
 Ja uskuge või mitte, aga üks tokk seda lõnga on veel. Mida sellest küll teha?

esmaspäev, 4. september 2017

Sõsaralõ hällüpääväs

Naksi timahavva umalõ sõsaralõ hällüpääväkingis umbõ ilosat suvist vesti kudama. Koi taad puuvilladsõst langast. Kõik oll' illos ni häste, kuni tull' 7 silmäst 7 vahtsõt silmä kutaq. Ni taa inämb es olõ küländ jämme puuvilladsõ langaga hää (illos võisõ esiki ollaq). Ku päält 10 cm kudamist olliq sõrmõq halusaq, mu hääq Addi vardaq klopin ni suu vandmissõnnu täüs, sis otsusti, et avitas külh. Küsse sis sõsaralt, midä ta üldse sünnüpääväs taht. Ni timä tahtsõ sukkõ, säändsit korgõmba seerega. No näide kudaminõ läts jo laabsahõ.
Hakkasin sel aastal oma õele sünnipäevakingiks hästi ilusat suvist vesti kuduma. Kudusin seda puuvillasest lõngast. Kõik oli hea ja ilus, kuni tuli 7 silmusest kududa 7 uut silmust. Ja vot see ei olnud enam küllaltki jämeda puuvillase lõngaga hea (no ilus võis isegi olla). Kui pärast 10 cm vesti kudumist olid sõrmed valusad, mu head Addi vardad mõlkis ja suu vandesõnadest paks, siis otsustasin, et aitab küll. Uurisin siis õelt, mida ta sünnipäevaks tahab. Ja tema tahtis hoopis kõrgema säärega sokke. No nende kudumine oli juba lust ja lillepidu (sõna otseses mõttes).
Sukaq ommaq kuatuq AP langast Sport Superwash 3 mm vardidõga seo oppusõ perrä. Et mu sõsaral om häste väiku jalg, sis jäti viimädse lilliriä ärq.
Sokid on kootud AP lõngast Sport Superwash 3 mm varrastega selle õpetuse järgi. Kuna mu õel on hästi väike jalg, siis viimase lillerea jätsin kudumata.
Peris ilma vestilda taha-s timmä siski jättäq. Ni et koi tälle iks vesti ka. A üte tõsõ, säändse, mille kudaminõ vardit kloppi aja-s.
Päris ilma vestita ei tahtnud teda siiski jätta. Nii et kudusin ikka selle ka, aga teise, sellise, mille kudumine varrastele mõlke ei tekitanud.
Nii vesti kujondus ku ka lang ommaq peri Dropsilt: Muskati langast kuat Vintage Romance.
Nii vesti disain kui ka lõng on Dropsilt: Muskati lõngast kootud Vintage Romance.
Pildiq teiväq mu sõsar ni sõsaramiis.
Pildid tegid õde ja õemees.