reede, 29. aprill 2011

Vilsti-pulsti

Olõ jo pikkä aigu tahtnu hindäle vildist vai vanutõdut kotti. Noq tei ärq. Et taa oll' mul eloh edimäne asi vanutaq ni mul olõ-s määnestki tiidmist, ku pall'o asi mõsumassinah vähämbäs jääs, sis tei seo kõrd oppusõ perrä, õnnõ olarihma tei katõ silmussõ jago lag'õmba. Koi Garnstudio Eskimo langast 8 mm vardidõga.
Olen juba kaua tahtnud endale vildist või vanutatud kotti. Aga et mul polnud õrna aimugi, kui palju võib ese pesumasinas vanutates kokku tõmmata, tegin kenasti õpetuse järgi, ainult õlarihma tegin kahe silmuse võrra laiemaKudusin Garnstudio Eskimo lõngast 8 mm varrastega.
Mõsi 40 kraadi man säändse programmiga, miä võtt' tunni ja 15 minodit viil pääleki. Tah ommaq pildiq inne mõsumassinahe panõkit ni päält säält vällä võtmist. Võrrõlusõs panni A4 paprõq. Nigu nätäq, jäiväq päält massinast tulõkit minu ilosist höörikist nupõst perrä õnnõ tsillukõsõq rombiq. 
Pesin 40 kraadiga 1 tund ja 15 minutit. Siin on pildid enne pesumasinasse panekut ning pärast sealt välja võtmist, võrdluseks on A4 paberid. Nagu näha, jäi minu ilusatest ümaratest nuppudest pärast masinast tulekut alles ainult väikesed rombid.

neljapäev, 21. aprill 2011

Kats suvõmütsü / Kaks suvemütsi

Tüdi sai täämbä suvõs kats mütsü.
Tütar sai täna suveks kaks mütsi.
Roosa müts om tett kleidi langa jääkest seo oppusõ perrä. Et kleidiga parõmbahe kokko lännüq, kasvati keerdsilmussõ asõmal õhksilmussõga.
Roosa müts on tehtud kleidi lõnga jääkidest selle õpetuse järgi. Et kleidiga veel paremini kokku sobiks, kasvatasin kahe silmuse vahelisest lõngakeerust kasvatamise asemel õhksilmusega.
Kõllanõ müts om tett siist. Langas om helekõllane Capri, midä kulusi üts tokk. 
Kollane müts on tehtud siit. Lõngaks on helekollane Capri, mida kulus täpselt üks tokk.

teisipäev, 19. aprill 2011

Suvine kleidike / Suvekleidike

Noq, ku ilmaq ommaq nii ilosas lännüq, tull' tahtminõ midägi suvist kutaq. Minevädse suvõ lõpuh sai Lianni sooduka aigu latsõ kleidikese jaos lang är ostõt, nii et noq olõ-s muud, ku vardaq suhvlist vällä otsiq ja kudama naadaq. Ja valmis kleidikene saigi!. Kuat om taa Elenka kleidi oppusõ perrä.

Nüüd, kui ilmad on nii ilusaks läinud, tuli tahtmine midagi suvist kududa. Läinud suve lõpus sai Lianni sooduka ajal lapse kleidikese jaoks lõng varutud, nii et nüüd polnud muud, kui vardad sahtlist välja otsida ja kuduma hakata. Ja valmis kleidike oligi! Kootud on kleit Elenka kleidi õpetuse järgi.Paila tei esi ni lipsi köütse sälä taadõ.
Paela punusin ise ning lipsu panin selja taha.


Üts sääne pilt ka, koh kleit säläh om. Edespiteh pandnu vast iks määnsegi pluusikõsõ ka kleidi alaq.
 Üks selline pilt ka, kus kleit on seljas. Edaspidi paneks vast ikka pluusi ka kleidi alla.
  
Langas om G-B Wolle ökopuumvillanõ. Edimält tundu taa lörts, a tegelikult jääs mõnus pehme. Õnnõ et ku langavüü pääl om ültüq, et paras kutaq vardaga 4-5, sis ma koi kõgõpäält vardaga 4,5, aq tuu jäi külh pall'o lörts ja mulkliganõ. 4 mm vardidõga oll' just hää kutaq.
Lõngaks on G-B Wolle ökopuuvill. Alguses tundus lõng liiga lörts, aga tegelikult jäi kleit  just mõnusalt pehme. Aga kui lõngavöö peal on öeldud, et lõnga on paras kududa varrastega 4-5, siis see on küll selgelt üle pakutud. Alustasin varrastega 4,5, kuid siis jäi kude liiga lörts ja auguline. 4millimeetriliste varrastega oli seda lõnga hea kududa.

kolmapäev, 13. aprill 2011

Lats jänesses / Lapsest jäneseks

Lats om mul mõnõq kuuq latsiaiah käünüq ja noq om sis edimäne kõrd, ku täl määnestki kostüümi vajja om. Näil om tulõva nädäli jänesside nätäl ni üteh tulõ võttaq jänesse kostüüm, kõrvaq, hand vai midägi muud säänest. Ütle ausahe, et täüskostüümi taha-s kuiki tetäq. Pääleki olõ-i peris kimmäs, et nä kostüümiga süümä naka-i. A et ma olõ-i umah eloh viil nännüq jänest, kel kõtu pääl sahvti- vai kisselirida lätt, sis piät mu lats õnnõ kõrvu (miä ommaq pääleki viil mütsü küleh) ja hannaga lepmä.
Laps on mul nüüdseks mõned kuud lasteaias käinud ja kätte ongi jõudnud esimene kord, kui on mõnd kostüümi vaja. Järgmine nädal on neil jäneste nädal ning kaasa tuleb võta jänese kostüüm, kõrvad, saba vmt. Tunnistan ausalt üles, et täit kostüümi ma tegema hakata ei viitsinud. Pealegi pole ma päris kindel, et nad, kostüümid seljas, sööma ei lähe. Aga et ma pole oma elus veel näinud jänest, kel rinna peal moosi- või kissellirida läheb, siis peab mu laps sel korral leppima vaid (mütsi küljes olevate) kõrvade ja sabaga. 


Lundih kõrva sisse panõ-s midägi, a kikih kõrva tugõmises lõiksi mullikilega kuvääri tükü. Hannas tei lihtsähe totu. Kuimuudu hanna tälle rõividõ külge panõ, tulõ viil märki. Pleetnõkla latsõlõ ju panõ-i, a peris ummõldaq ka nigu es tahtnu.
Lontis kõrva sisse ei pannud midagi, kuid kikkis kõrva tugevdamiseks lõikasin mullikilega ümbrikust paraja tüki. Sabaks tegin lihtsalt tuti. Seda, kuidas saba riiete külge kinnitada, veel täpselt ei tea; haaknõela lapsele ju ei pane, kuid päris kinni õmmelda ka hästi ei tahaks.

Et aimu saiaq, määne müts pääh võinuq ollaq, topse taa langa täüs. Paistus, et kikih  kõrva tulõ viil veidüq säädiq, aq tuud saa tetäq sis, ku lats kodo tulõ.
Et saada aimu, milline võiks müts peas välja näha, toppisin selle lõnga täis. Esialgu näib, et kikkis kõrva tuleb veel veidi sättida, aga seda saab teha alles siis, kui olen näinud, milline see müts lapse peas tegelikult välja näeb.

Oppus umast pääst. 
Langas Red Heart Becky, mütsüs ni hannas kokko puultõist tokki. Oranž om määnegi vana jääk.
Õpetus: oma peast.  
Lõngaks Red Heart Becky, mida kulus mütsi ja saba peale kokku poolteist tokki. Oranž on mingi vana jääk.

neljapäev, 7. aprill 2011

Võiulilli-Haruni / Võilille-Haruni

Lõpus ummõhtõgi sai mino Haruni valmis! Taa sali kudaminõ om tegelikult häste lihtsä ni lätt umbõ kipeste edesi, aq mul lõppi tsipakene inne lõppu lang otsa. Ja kõllast langa olõ-s sukugi lihtsä mano saiaq. Viimäte nii nädäli jago tagasi sai langa ni sali ka lõpõtõdus.
No lõpuks ometi sai minu Haruni valmis! Selle salli kudumine on tegelikult hästi lihtne ning läheb imekiiresti edasi, kuid mul sai veidi enne lõppu lõng otsa. Ja kollast lõnga ei olnudki nii lihtne juurde hankida. Nädal tagasi õnnestus mul siiski seda saada ja nii sai ka sall lõpetatud. 

Et väläh om parla muatus muatusõh kinniq ni ka ilm om sääne, et sukugi taha-i vällä pilte tegemä minnäq, saa näüdädä õnnõ tarõpilte. Tah om sali ülekaehus.
Et väljas on praegu tohutult porine ja ka ilm on selline, et kohe üldse ei kutsu välja pildistama, siis on mul näitamiseks ainult toas tehtud pildid. Siin on üldpilt sallist.
Sali olõ-i kuiki suur, tõsõs viimädside veeremotiive mant sai lakjusõs 120 cm (ülemäne viir om iks pikemb) ni korgus üleväst alla om 68 cm. 
Sall ei ole kuigi suur, eelviimaste ääremotiivide juurest on laiuseks 120 cm (ülemine äär on ikka pikem) ja kõrgus ülevalt alla on 68 cm.

Sali om lihtsäh ni ilosah lehemustrih, veereh ommaq suurõmbaq leheq.
Sall on lihtsas, kuid ilusas lehemustris, ääres on suuremad lehed. 

Kuat om sali Raasiku kõlladsõst isitüst villadsõst. Seole mustrile passissõgi mino meelest parõmbahõ rõõmsaq värmiq, kas kõllanõ vai helerohilinõ.  Mustri om Ravelryst ilma iist saiaq.
Sall on kootud Raasiku kollasest kahekordsest villasest. Selle mustrga sobivadki minu meelest paremini rõõmsad värvid, kas siis kollane või hoopis heleroheline. Muster on Ravelrys tasuta saadaval.