esmaspäev, 26. jaanuar 2015

Mõmmik

Ku ma varrampa taha-s sukugi mänguasju tetäq, sis noq olõ maigu suuhtõ saanuq ni vaihõpääl tulõ himo midägi latsõmeelset ni torõdat heegeldäq. Ku mänguas'a valmis saa, sis ommaq n'äpoq tugõvast heelgeldämisest halusaq ni umblõmist om nii umbõ viländ, et mõtlõ, et tükk aigu taha-i midägi säänest jälq tetäq. A halu lätt üle ni mõnõ ao peräst tulõ jälq himo midägi latsõlist heegeldäq.
Kui ma varem ei tahtnud üldse mänguasju teha, siis nüüd olen tunde kätte saanud ja vahepeal tuleb soov midagi lapsemeelset ja toredat heegeldada. Kui mänguasi valmis on, siis on tavaliselt näpud tugevast heegeldamisest valusad ja tükkide õmblemisest on ka nii kõrini, et arvan, et tükk-tükk aega ei võta sellist asja uuesti kätte. Aga valu läheb mööda ja juba mõne aja pärast tuleb jälle isu midagi lapselikku heegeldada.
Seo kõrd sai sis valmis sääne tegeläne. Peris armsa ja rõõmsa tõõnõ. Pikkust om täl 23 cm. Taal tegeläsel om õnnõ üts murõq, tä ots sõpra, kinkaga mängiq. Eks mi latsõga piä veidükene arru, kinkä sõbras taa kahrukõnõ saa.
Sel korral valmis siis selline päris armas ja rõõmus tegelane. Pikkust on talle antud 23 cm. Sel mõmmikul on ainult üks mure: ta otsib sõpra, kellega mängida. Eks me lapsega pea veidikene nõu, kelle sõbraks see karukene saab.
Heegeldet om kahr seo oppusõ perrä Schachenmayri puuvilladsõst langast Catania.

Karu on heegeldatud selle õpetuse järgi Schachenmayri puuvillasest lõngast Catania.

laupäev, 24. jaanuar 2015

Lämmäq tegemiseq

Osti kunagi tükk-tükk aigu tagasi kampsi jaos langa, a ku kudama naksi, sis tull' vällä, et lang ja kampsi kiri passi-s kuikimuudu kokko. Olõ taast langast nii ütte ku tõist kudanu, aq iks oll' mul taad viil alalõ. Nii õkvalt vesti jago. Ja Novita lehelt oll' mullõ silmä jäänüq vest, midä olõssi tahtnuq kutaq. Õnnõ et hädä oll' tuuh, et maq esi ei olõq vestikandja, no tunnõ-i hinnäst tavaperädseh vestih häste. A tiiä, et mu imä om vestikandja, nii saigi timä hindäle vahtsõ vesti ja maq sai pikkä aigu saisnust langast vallalõ.
Ostsin kunagi tükk aega tagasi kampsuni jaoks lõnga, aga kui kuduma hakkasin, selgus, et lõng ja kampsuni muster ei sobi sugugi kokku. Olen sellest lõngast nii mõndagi kudunud, kuid ikka oli seda mul veel alles; täpselt nii vesti jagu. Ja Novita lehelt oli mulle silma jäänud vest, mida oleksin tahtnud kududa. Ainuke häda oli selles, et ma ei ole  ise sugugi vestikandja, no ei tunne end traditsioonilises vestis hästi. Aga tean, et mu ema paneb meeleldi vesti selga, nii saigi tema uue vesti. Ja mina sain tükk aega seisnud lõngast lahti.
Vest om kuat Dropsi langast Karisma ja läts taad nii 350 grammi ümbre. Niikavva ku sai, koi tsõõrih üteh tüküh ni ülemädse jao eräle.
Vest on kootud Dropsi lõngast Karisma ja läks seda umbes 350 grammi. Niikaua kui sain, kudusin ringselt ühes tükis ja lõpuosa kudusin eraldi.
Sis näüta viil ütte kingitust, minkä üts mu sõbõr sai jo jõulukuuh. Oodi timält pilte, aq seenimaaniq ei olõq näid tulnuq, nii et panõ siiä kipõ klõpsi, minkä inne ärqpakmist tei.
Siis näitan veel ka üht kootud kingitust, mille mu sõbranna sai juba detsembris. Et ma ei ole temalt senini pilte saanud, panen siia selle kiire klõpsu, mille enne ärapakkimist tegin.

Müts om kuat langast Filzwolle Fine Color seo Garnstudio oppusõ ja sukaq Novita langast 7 Veljestä seo oppusõ perrä. Hää kipõ kudamine, aq tullõm om peris armsa.
Müts on kootud lõngast Filzwolle Fine Color selle Garnstudio õpetuse ja sokid Novita lõngast 7 Veljestä selle õpetuse järgi. Hea kiire kudumine, aga tulemus sai päris armas.