teisipäev, 23. aprill 2013

Keväjäs

Ku ma nädälivaihtusõ umma liivakastih mängjät last kai, haugat' päähä, et timä timahavvast keväjämütsü olõki-i tah näüdänüq. No tah taa om sis.
Kui ma nädalavahetusel oma liivakastis mängivat last vaatasin, tuli pähe, et tema selleaastast kevadmütsi polegi ma näidanud. No siin see nüüd siis on.
Heegeldi mütsü seo Hello Kitty mütsü perrä. Lats olõssiq muidoki hindäle ka Hello Kitty mütsü tahtnuq, aq maq taha-s sukugi ja seo kõrd jäi maq pääle. A nüüre pikkusõ osah jäi tuuiist jälkiq lats pääle. Ku kunagi viil pidänüq mõnd mütsü heegeldama, sis tennüq tagomasõ veere pikembäs, kukal om kõik aig pal'as.
Heegeldasin mütsi selle Hello Kitty mütsi järgi. Laps oleks muidugi endale ka Hello Kittyt mütsile soovinud, aga mina ei tahtnud seda sugugi ning sel korral jäi minu arvamus siiski peale. Aga mütsipaelade pikkuse osas jäi jällegi laps peale. Kui peaksin kunagi veel sarnast mütsi heegeldama, siis teeksin tagumise külje pikemaks, lapsel on pidevalt kukal paljas.
Naturaalvalgõ lang om Katia Mali, midä läts 70 grammi ümbre, rohilinõ om Dropsi Paris. Heegeldet 4,5 mm nõglaga.
Naturaalvalge lõng on Katia Mali (kulus u 70 g), roheline on Dropsi Paris. Müts on heegeldatud 4,5 mm heegelnõelaga.

neljapäev, 11. aprill 2013

Kui kallitel inimestel on sünnipäev

Ku mullõ kallil inemisel om sünnüpäiv, taha iks midägi esi kingis tetäq. A et kalleil inemiisil om sünnüpäiv juhtumiisi egä aastaga, sis om vajja vahtsit mõttit. Timahavva otsusti, et ma ei kuagi imäle sünnüpääväs midäi, aq heegelda ja heegelda seo kõrd hoobis timä kodo jaos. Et asi olõssi viil inämb uutmalda, otsusti heegeldaq linigu ni taa kausis är tärgeldäq. Võti plaani tetäq kats kausikõst: tõsõ vähämbä ni tõsõ suurõmba. 
Kui mulle kallil inimesel on sünnipäev, siis tahan ikka ise kingi valmistada. Aga et kallitel inimestel on sünnipäev juhtumisi igal aastal, siis on vaja uusi mõtteid. Sel korral otsustasin, et üllatan ema sellega, et ei koogi talle midagi, vaid hoopis heegeldan. Ja et heegeldan tema kodu jaoks. Et kink oleks veel ootamatum, otsustasin heegeldada liniku ning selle kausiks tärgeldada. Võtsin plaani teha kaks linikut: ühe väiksema ja ühe suurema.
Mustrõ löüdse koskiltki võrgost, kah'os mälehtä-i inämb, kost. Et ma olli lugõnuq, kuimuudu tsukruga tärgeldet kausikõ mõnõ ao peräst lakja vajju, otsusti võttaq tetäq Craftwerki lehelt lövvet oppusõ perrä. Sääl pruugiti linigu kausis tärgeldämises PVA-liimi (viiga suhtõh 1:1). Kaussi and pruuki ni söögiasju jaos ku ka daami buduaarih. Pildi pääle püüdmise aos panni iks kausi sisse pärliq, selle et taha-s imäle präänikist rasvaplekilist kinki saataq.
Mustri leidsin kuskilt võrguavarustest, kahjuks ei mäleta, kust. Et ma olin lugenud, kuidas suhkruga tärgeldatud kauss mõne aja möödused jälle linikuks laiali vajus, järgisin Craftwerki lehel olevat õpetust, kus soovitati linikut kausiks tärgeldamisel kasutada PVA-liimi (segatuna veega suhtes 1:1). Kaussi saab kasutada nii söödava kraami hoidmiseks kui ka daami buduaaris. Pildistamiseks ei hakanud rasvaplekkide hirmus siiski kaussi küpsistega täitma.
Suurõmba kausiga lää-s nii ilosahõ. Linik sai valmis ni kõik' oll' illos, kooniq oll' selge, et mul ei olõq paraja kujo ni suurusõga kaussi. Käve esiki naabrinaasõ kaussõ sort'mah, aq midä es olõq, tuud es olõq. Nii et imä sai sünnüpääväs katõ kausi asõmal kausi ni linigu.
Suurema kausiga nii ilusti ei läinud. Linik sai valmis ning kõik oli kena hetkeni, kui selgus, et mul ei ole sobiva kuju ja suurusega kaussi. Käisin isegi naabrinaise kausivaru tuulamas, aga mida polnud, seda polnud. Nii et ema sai sünnipäevaks kahe kausi asemel kausi ja liniku.
Linigu mustrõ om võet siist. Läbimõõdis tull' 41 cm.
Liniku muster on võetud siit. Liniku läbimõõduks tuli 41 cm.

Image and video hosting by TinyPic
Mõlõmbaq as'aq ommaq heegeldedüq Anchori heegelniidist nõglaga nummõr 1.

Mõlemad asjad on heegeldatud Anchori heegelniidist nr 1 heegelnõelaga.