teisipäev, 28. juuni 2011

Kirriv kott / Kirju kott

Viimädsel aol olõ-i sukugi olnuq aigu kutaq, pääväq ommaq kuiki lännüq nii, et olõ-i saanuq vardidki kätte võttaq. Täämbä sai lõpus ummõhtõgi valmis üts kott.
Viimasel ajal pole olnud sugugi mahti kududa, päevad on läinud nii, et ei ole saanud vardaidki kätte võtta. Aga täna sai lõpuks ometi valmis üks kott.
Koti oppusõ löüd siist. Langas om Garnstudio Muskat Soft. 
Koti õpetuse leiab siit. Lõngaks on Garnstudio Muskat Soft.

teisipäev, 14. juuni 2011

Kroonprintsi sall

Urbakuu keskpaigah naksi kudama kroonprintsi kiräga Haapsalu salit. A valmis sai taa viil noq.
Märtsi keskel alustasin kroonprinti kirjaga Haapsalu salli kudumist, kuid lõpetasin selle alles praegu.

Kuat om sali Raasiku iskmädä tumõlillast langast. Ku langa näi, sis võitsõ taa värm õkvalt mu süäme ni oll' tunnõq, et seo õkvalt nõud määnestki piinükest kirjä. Kah'os näi edimäst kõrda Raasiku langa, millega saa-s kuiki rahulõ jäiäq - lang oll' umbõ pinkliganõ ni juntõ täüs, kotussidõ oll' niidijämmüne, sis jälq nii paks, et olõssiq olnuq vajja vähembäste 4,5 mm jämmüisit vardit. Nii et värm oll' külh perädü ill'os, aq lang esi olõ-s piinüt kirjä väärt.
Kiri on peri Haapsalu sali raamatust, ka veerepitsi võti säält (3. pits). 
Kootud on sall Raasiku üheordsest villasest. Kui lõnga nägin, siis olin selle värvi tõttu müüdud. Oli tunne, et see lausa nõuab luksuslikku mustrit. Paraku pidin esimest korda Raasiku lõngas pettuma, värv oli küll seda mustrit väärt, kuid lõng ise mitte - see oli kohutavalt ebaühtlane, kord niidijämedune, siis jälle selline, et oleks olnud vaja vähemalt 4,5 mm vardaid, juba kerimise ajal katkes lõng kolmest kohast.
Mustri võtsin Haapsalu salli raamatust, ka äärepitsi võtsin sealt (3. pits). 

Sali tull' umbõ suur, 85 x 185 cm, kuiki koi 3 mm jämmüiside vardidega, veerepits om kuat 3,5 mm vardidega.
Sall tuli hästi suur - 85 x 185 cm, kuigi kudusin 3 mm jämeduste varrastega, äärepits on kootud 3,5 mm varrastega. 

Tah om viil pilt ka keskmädsest motiivist.
Näitan veel pilti keskmisest motiivist.

 Kah'os saa-s kuiki salist ilosat pilti ni õigõt värmi püvvä-s ka pildile, kõgõ lähkümb omgi viimädse pildi värm.
 Kahjuks ei õnnestunud sallist saada päris ilusat pilti ning ka õiget värvi ei püüdnud pildile, lähim on viimasel pildil olev värv. 

Lõpus tahassi siil tennädä Silvit, kiä minno vällä avit, ku mul lang poolõ veerepitsi pääl otsa sai.
Lõpuks tänan veel  Silvit, kes mind välja aitas, kui mul lõng poole äärepitsi pealt otsa sai.
  

esmaspäev, 13. juuni 2011

Langaperrist kleit / Lõngajääkidest kleit

Mino suvõpluusist jäi perrä paras ports langa, ekä värmi veidükene, tumõlillat kõgõ inämb - üts tokk. Otsusti näist langaperrist tütrele kutaq suvõs kodo man ni latsiaiah juuskmises-mängmises kleidi. Sääne kirriv taa sai.
Minu suvepluusist jäi üle paras hulk lõnga, kuid iga värvi natuke, kõige enam jäi üle tumelillat (üks terve tokk). Otsustasin neist lõngajääkidest kududa lapsele kodu juures ja lasteaias trööpamiseks suvise kleidi. Kleit sai parajalt värvikirev.
Et ma tiiä-s, ku pall'os mul langa jakkus, naksi edimält kudama keskelt allapoolõ, sis korssi valgõ langaga silmussõ üles ni koi ülemädse jao. Kleidike sai peris lühkene, a latsõlõ juuskmises õkvalt hää.
Et ma ei teadnud, kui pikaks kleidiks mul lõnga jagub, hakkasin kuduma keskelt triipude juurest allapoole, seejärel korjasin valgõ lõngaga silmused üles ja kudusin ülaosa. Kleidike tuli küllaltki lühike, kuid lapsele ringijooksmiseks just mugav.

pühapäev, 5. juuni 2011

Lainõlinõ pluusõ / laineline pluus

Koi hindäle suvõpluusõ.
Kudusin endale suvepluusi.

Tett om seo oppusõ perrä. A ku oppusõ perrä olõssi pidänüq kudama vardidõga 4 mm, sis ma koi 3,5ga ni sobis väega häste. Päält tuud tei olapailu pall'o lühkümbäs, mudu püsü-s sukugi olgõ pääl, mugu sattõq õnnõ üle ola maaha.  
Kudusin selle õpetuse järgi, aga kui õpetuses oli öeldud, et kuduma peaks 4 mm varrastega, siis ma võtsin pool millimeetrit väiksemad ning tuli täpselt paras. Ka õlapaelu pidin hulga lühemaks tegema, muidu ei tahtnud kuidagi õlgade peal püsida.  

Sälä takah ommaq nöpsiq, aq tegelikult olõ-i näid sinnäq sukugi vajja.
Selja taga on kaks nööpi, kuid tegelikult ei oleks neid sinna vaja.
Langas om Dropsi Cotton Light.
Lõngaks on Dropsi Cotton Light.