laupäev, 23. mai 2015

Palmikupesa

Tahtsõ hindäle küländ lühküt ja küländ ümbre hoitjat põimmistõga kampsi. Ja no kost saiaq õkvalt säänest, nigu tahat. Ega koskilt muialt saagi, ku tulõ esi kutaq. Koi ja saigi õkvalt sääne, ku tahtsõ. Nii et mino käskmisel, mino tahtmisõl ja ka mino tegemisõl...
Tahtsin endale küllaltki lühikest ja ümber hoidvat palmikutega kampsunit. Aga kust saada täpselt sellist, nagu tahad? Ega kuskilt mujalt saagi, kui tuleb ise kududa. Kudusin ja saigi täpselt selline, nagu tahtsin. Nii et minu käsul, minu soovil ja erinevalt muinasjutust ka minu tegemisel...
Ku langa valõ, sis pelgsi, et nii tummõ langa päält paistu-iq põimmisõq häste vällä, aq õnnõs ommaq ilosahõ nätäq!
Kui lõnga valisin, kartsin, et nii tumeda lõnga pealt ei jää palmikud näha, kuid minu suureks rõõmuks jäid küll.
Uhkõq põimmisõq ommaq sälä pääl ka! Taa miildüs mullõ hindäle väega-väega, selle et kampsiq, koh põimmisõq ommaq õnnõ iih ni sälä pääl olõ-i midägi, ommaq mu meelest sääne poolõldõ petukraam.
Rikkalikud palmikud on nii kampsuni ees kui ka taga. See meeldib mulle väga-väga, sest kampsunid, kus ees on uhke palmik ja selja peal pole midagi, on mu meelest pooleldi petukaup.
Käüse pääl ommaq samaq põimmisõq, miäq ommaq ka iih- ni tagatükü külgi pääl.
Varrukal on samad palmikud, mis on ka esi- ja tagatüki külgede peal.
Kaaldanõ om veidükene andsak - korgõ, aq küländ lag'a. Edimält mõtli, et tii taa ümbre, aq sis naksi kaema, et seo kampsi külge sobis sääne väega häste ja tegelikult om taa ka väega praktilinõ - om korgõ, nii et jopi all hää lämmi, aq samal aol nakka-i ilmangi puuma. Ja väega miildüs mullõ taa, et ka kaalasõ pääl lätt põimminõ edesi (nii ede- ku tagatükü pääl).
Kaelus on sellel kampsunil natuke kummaline - kõrge, kuid küllaltki lai. Alguses mõtlesin, et teen ümber, et sellist küll ei jäta, aga siis vaatasin, et selle kampsuni külge sobib tegelikult väga hästi, ja kõigele lisaks on veel praktiline ka - on kõrge, nii et jope all on hea soe, kuid samas ei hakka iialgi pooma. Ja väga meeldib mulle see, et kaeluse peal läheb palmik edasi (ja seda nii ees- kui ka tagapool).
Kamps om kuat Dropsi langast Nepal 5 ni 5,5 mm vardidõga seo mustrõ perrä. Niipall'o iks oppust muutsõ, et kua-s ede- ni tagatükkü eräle, a koi näid tsõõrih; sammamuudu käüsseq kah.
Kampsun on kootud Dropsi lõngast Nepal 5 ja 5,5 millimeetriste varrastega selle mustri järgi. Niipalju muutsin õpetust, et ei kudunud esi- ja tagatükki eraldi, vaid kudusin kehaosa ringselt, samamoodi ka varrukad.