laupäev, 19. oktoober 2013

Haned läinud, hallad maas

Sai puultõist aastakka tagasi ämmä käest koti halli-mustakirivät villast langa. Suvõl koi taast mehele kampsi ni viil noq, ku jo külmembäs läts, sai kamps ka pildile. Miis ütles, et umbõ lämmi kamps om. Usu timmä.
Sain poolteist aastat tagasi ämmalt kotitäie halli-mustakirjut villast lõnga. Suvel kudusin mehele sellest kampsuni ning nüüd lõpuks sai kampsun ka pildile püütud. Mehe sõnul on hästi soe kampsun, täitsa usun teda. 
Kamps om küländ lag'a ni lihtsä, aq tiiä, et õkvalt säändseq kampsiq mu mehele miildüseq. Tegemist om raglaanih kuatu kampsiga, kost üleväst alla juuskvaq külgi päält soonikuribaq. Kuatuq om taa seo oppusõ perrä 4,5 mm vardidõga (olliq vast 4,5 mm vardaq).
Kampsun on küllaltki lai (või isegi veidi lötakas) ja lihtne, aga tean, et just sellised kampsunid mu mehele meeldivad. Tegemist on raglaanlõikelise kampsuniga, kus külgede peal jooksevad soonikuribad ülevalt alla. Kootud on kampsun selle õpetuse järgi 4,5 mm varrastega (olid vist 4,5 mm ). 

Mi valla leheh oll' teedüs, et häätegevuses oodõtas latsilõ kuatuid as'akeisi. Om külh häste kipõ aig, aq üte paari lihtsit sukkõ iks koi. Langas om Panda, midä koi 2,5 mm vardidõga. Langa värviq naksiq mullõ poodih kunagi nii umbõlõ miildümä, et osti taa tokikõsõ tuust huulmadaq, et taad oll'gi poodih õnnõ üts ni mul olõ-s kõgõ vähämbätki tiidmist, midä taast langast tetäq tahtnuq vai saanuki. Aq eks egä lang löüd hindäle lõpus kodo ni as'akõsõ.
Meie valla lehes oli kuulutus, et vähekindlustatud perede lastele oodatakse kudumeid. On küll hästi kiire periood, aga ühe paari lihtsaid sokke tegin ikka. Lõngaks on Panda, mida kudusin 2,5 mm varrastega. Kunagi, kui poes olin, tõmbas selle lõnga värvidemäng mind täiesti endasse ning ostsin lõnga sellest hoolimata, et mul polnud õrna aimugi, mida sellest teha saaksin/tahaksin, või et seda oli poes järel vaid üks tokike. Aga näed, leidiski endale kodu ja eesmärgi.

laupäev, 12. oktoober 2013

Viinamar'atsaugaq

Käve süküskuuh tüüasju peräst Horvaatiah. Ku edimädse õdagu liina pääle hulkma lätsi, trehvsi õkvalt väikü käsitüüpoodi ette. Loomulikult jätä-s sisse minemäldä. Langavalik oll' sääl külh kehvä, aq tuust huulmalda osti 200 g villast langa Shepard's own. Ku tüükaaslanõ, kellega üteh hotellitarõh olli, minno uma latsõ sünnüpääväle kutsõ, sis tiidse, et kua kingis kampsi tuustsamast langast. 
Käisin septembris tööreisil Horvaatias. Kui esimesel õhtul linna peale hulkuma läksin, olin korraga pisikese käsitööpoe ees. Loomulikult ei jätnud ma sisse minemata. Kuigi poes oli üsna kehv lõngavalik, ostsin siiski 200 g villast lõnga Shepard's own. Kui kolleeg ja sõber, kellega hotellituba jagasin, mind oma lapse sünnipäevale kutsus, leidsin lõngale ka rakenduse - otsustasin kingiks kududa sellest lõngast kampsuni.
Ka kampsi mustrõ om Horvaatia-reisist inspireerit. Tiidse, et taha tetäq küländ lihtsät kampsi ni kimmähe raglaani, et es olnuq ummõluisi. Värvis oll' plaanih kutaq üleväst alla üts mustrõriba. Et ütes mi reisi märgis saivaq turust ostõduq umbõ makõq puuviläq, valõ mustrõs viinamar'ats'augaq.
Ka kampsuni muster on Horvaatiast inspireeritud. Teadsin, et tahan kududa küllaltki lihtsat kampsunit ja et soovin seda kududa raglaanis, et kampsunile ei tuleks õmblusi. Kampsunile värvi andmiseks oli plaanis kududa üks mustririba ülevalt alla. Et me reisi märksõnaks said turult ostetud magusad ja mahlased puuviljad, valisin mustriks viinamarjakobarad. 
Kamps om kuat 4 mm vardidõga (õnnõ soonik om kuat 3,5 mm vardidõga), langa läts 175 grammi.
Kampsun on kootud 4 mm varrastega (vaid sooniku kudusin 3,5 mm varrastega), lõnga kulus 175 g.