laupäev, 9. august 2014

Pitsien aikaan

Kävemiq latsõga täämbä Naantalih. Muuhulgah oll' plaan minnäq Naantali muuseummi kaema näütüst "Pitsien aikaan". Olõ seo suvõ ju mõnõq kõrraq taa muuseumi ussõst müüdä kõndnuq ni mõtõlnuq, et tahtnuq taad näütüst nätäq, ja ku täämbä oll' Naantalihõ minõminõ, sis kävemigi ärq. Ja mul om ilmadu hää miil, et kävemiq. Katõh majah mitu tarõ täüt erinevit pitsõ. Mi latsõga saa-s muud ku õnnõ ohkiq, ku illos kõik om ja ku uskmada, et inemiseq ummi kässiga nii peenüid pitsõ tegeväq. Ja-jah, ka mu viieaastaganõ käve ja ohas, et külh om illos. Ja paistu, et mu 1,5mm heegelnõgõl om palk näide nõkluga võrrõldõh, minkäga üts jago pitsõ heegeldet oll'.
Väiküt ossa näütüsel olõvist pitsõst näütä tah kah.


Üts jago pitsõ oll' klaasi takah, nii et pildiq olõ-i kuiki hääq, külh aga ommaq taad pitsiq. Siist tõsõ pildi pääl om näütüses riiulitäüs nõnarätte, minkä sisse ma külh nuusata julgunu-s.


Ma esiki es tiiä inne, et nii pall'o erinevit pitsõ olõmah om. Näütüs om vallalõ viil seo kuu lõpuni, nii et kiä, Turu kanti tulõ, minkõ iks Naantalihõ kah.

pühapäev, 3. august 2014

Öökull või siiski Hello Kitty?

Nigu pia kõigile viieaastadsilõ tütrikile, om ka minu latsõlõ Hello Kitty väega miildüma nakanu. Ja ma mõtli, et kui ta õkvalt piät meil kotoh olõma, no olkõ sis esitettü, parõmb iks, ku poodist ostõtu vabrikukraam kiräga "Made in China". 
Nagu pea kõigile viieaastastele piigadele kohane, on ka minu tütarlapsele hakanud meeldima Hello Kitty. No ma siis mõtlesin, et kui see just peab meil kodus olema, siis olgu juba isetehtud, mitte poest ostetud vabrikutoode kirjaga "Made in China".
Latsõlõ ütle-s, et tälle taad tii ja ku tä täämbä poolikut kassi näkk', oll' tä kimmäs, et mä tii tälle kakku. No ku mustaq vurruq saiva tettüs, ja esieränis sis, ku lips päähä sai, oll' lats nõuh, et taa om siski Hello Kitty, mitte kakk.
Lapsele ma ei öelnud, et talle seda kassi teen ja kui ta poolikut tööd nägi, siis oli ta täiesti kindel, et tegemist on öökulliga. No kui see kahtlane tegelane ka vurrud külge sai, ja eriti siis, kui juba lips ka tehtud oli, nõustus laps, et tegemist on siiski Hello Kitty, mitte öökulliga.
Heegeldet om Schachenmayri Catania langast veidü vähämbä ku 3,5 mm heegelnõglaga (vana vinneaignõ nõgõl, koh olõ-i määnestki suurust pääl). Tei seo kassi oppusõ perrä, aq muudi taad nii, et vöödilisest kassist saigi Hello Kitty.
Heegeldatud on Schachenmayri Catania lõngast veidi vähema kui 3,5 mm heegelnõelaga (no vana nõukaaegne heegelnõel, kus ei ole mingit suurust peal). Tegin  selle kassi õpetuse järgi, aga muutsin seda nii, et triibulisest kassist sai Hello Kitty.