laupäev, 12. september 2015

Sukkõ sisse kuat suvi

Om paar asja, midä ma olõ tükk aigu tahtnuq pruuviq. Tõnõ näist om pruuviq, kuimuudu maistussõq söögiq, midä reklaamitas ku tervüsele häste hääq - no gluteeni- ja tiiä-i-viil-minkävabaq. Kah'os tull' vällä, et taa keeks oll' ka maiguvaba. Külh om hää, et meil om terve pere sääne, et saamiq iks maiguga süüki süvväq. A tõnõ, midä olõ pikkä aigu tahtnuq pruuviq, om kutaq näid sukkõ. Naaq tulliq õnnõs parõmbide vällä ku küdsämine. 
On paar asja, mida olen pikka aiga tahtnud proovida. Üks neist on proovida, kuidas maitsevad küpsetised, mida hästi tervislikena reklaamitakse - noh need, mis on gluteeni- ja ei-tea-mille-veel-vabad. Paraku tuli välja, et see keeks oli ka maitsevaba. Küll on hea, et meil on terve pere selline, kes saab ikka maitsega sööki süüa. Aga teine asi, mida olen pikka aega tahtnud proovida, on kududa neid sokke. Need tulid õnneks palju paremini välja kui keeks.
Edimält paistu, et näide sukkõ kudaminõ om hullõmb ku füüsiga vai keemia, aq tegelikult olõ-s sääl midägi rassõt. Õnnõ tõsõ suka man väsüt' veidükene ärq.
Alguses paistis, et nende sokkide kudumine on hästi keeruline, hullem kui füüsika või keemia, aga tegelikult ei olnud seal midagi rasket. Ainult et teise soki juures läks veidi tüütuks.
Sukaq lätsiq sünnüpääväkingis ütele mullõ väega kallile inemisele ja mu meelest saiq naaq õkvalt timä muudu. Ja paistu, et tälle ka miildüq naaq (muiduki om ka variants, et tä oll' õnnõ hää viiega).
Sokid läksid kingiks ühele mulle väga armsale inimesele ja minu meelest said need just tema moodi. Paistis, et talle ka meeldisid need (muidugi on ka võimalus, et ta oli lihtsalt viisakas).
  
Tsikk-tsakk lätt edesi ka talla all, olõ-i määnestki petüskaupa.
Sik-sak läheb edasi ka talla all, ei mingit allahindlust.
Langas om Alize sukalang ni koi 2,5 mm vardidõga.
Lõngaks on Alize ja kudusin sokid 2,5 mm varrastega.