teisipäev, 24. aprill 2012

Kirekärelilliq

Jo tükk aigu tagasi olli ostnu hindäle raamadu "Knitted Lace of Estonia", aq olõ-s säält viil midägi kudanu. Noq näi umah langakapih Raasiku perädü ilosat rohilist iskmädä langa ni tiidse õkvalt, et taast tulõ kirekärelillega rätt. Rätt om kuat katõh jaoh - alostus om ülämädsest veerepitsist, millest om õkvalt edesi mintu keskmädse jao pääle, viiri pääl ollõv pits om ildampa eräle kuat ni külge ummõld.  
Juba tükk aega tagasi olin endale muretsenud raamatu "Knitted Lace of Estonia", aga polnud sealt siiani veel midagi kudunud. Kuid nüüd jäi mulle oma lõngakapis silma Raasiku hästi ilus roheline ühekordne villane lõng ja ma teadsin kohe, et sellest tuleb piibelehekirjaga rätt. Rätt on kootud kahes osas - alustatud on ülaääre pitsist, millest on sujuvalt üle mindid keskmise osa kudumisele, külgedel olev äärepits on eraldi kootud ja hiljem külge õmmeldud.

Raasiku iskmädä langast miildüs mullõ nuppõ kutaq, selle et nupuq jääseq ilosaq hööriguq ni pringiq, nigu helmekeseq ommaq riäh.
Raasiku ühekordsest lõngast meeldib mulle kududa nupulisi kirju, sest nupud jäävad sellest lõngast ilusad ümmargused ja pringid, nagu pärlikesed on reas.

Räti ülämäne viir om 152 ni lakjus üleväst alla 69 cm, kuat om rätt 3,5 ni 4 mm vardidõga.
Räti ülaäär on 152 ja laius ülevalt alla 69 cm, kootud on rätt 3,5 ja 4 mm varrastega.

reede, 20. aprill 2012

Valmistume suveks

MMi foorumi tehniga-aastaga märtsikuu teemäs olliq motiiviq. Ku ausahõ üldäq, om mul päält mõnda suurõmbat tüüd motiivõ peris viländ, nii et otsusti seo kõrd midägi tsillukõst tetäq. Silmä jäi seo pluusõ ni taa mu latsõkõnõ hindäle ka sai. Heegeldämine esi läts peris kipõstõ, aq noidõ otsi käkmine oll' külh sääne, et tuust parõmb kõnõlõgi-i.
MMi foorumi tehnika-aasta märtsikuu teemaks olid motiivid. Kui aus olla, siis on mul motiividest pärast mõnda suuremat tööd päris kõrini, nii et otsustasin sel korral midagi väikest teha. Silma jäi see pluusikene ja tehtud ta saigi. Heegeldamine ise läks suhteliselt kiiresti, kuid otste peitmisest parem ei räägi.
13 tükkü om eräle varrampa valmis heegeldet ni ülejäänüq 17 om tükke ütstõõsõga kokko köütmises näide vaihõlõ kinni heegeldet, nii et pässi tükke illadsõmbast kokkoumblõmisõst/-heegeldamisest. Sälä taadõ sai põimitus elastikniit, et pluusõ iks ligi kihhä hoitnuq.
Heegeldasin kõigepealt valmis 13 tükki ning ülejäänud 17 sai kohe valmisheegeldatud tükkide vahele heegeldatud, nii et hilisem tükkide kokkuõmblemine või -heegeldamine jäi ära. Selja taha põimisin elastikniidi, et pluus ikka keha ligi hoiaks.
Langas om Liannist ostõt Miya ni heegelnõgõl oll' 2,5 mm.
Lõngaks on Liannist ostetud Miya, mida heegeldasin 2,5 mm heegelnõelaga.
 


esmaspäev, 16. aprill 2012

Vallus oppus / Valus õpetus

Täämbä tulõ siist üts vallus post. A panõ taa iks kirja, et kellelgi tõõsõl nii juhtunu-s.
Täna tuleb mul teha üks valus post. Kuid panen selle siiski kirja, sest siis on lootust, et ehk õpib keegi teine minu vigadest.

Ostsõ talvõl tävveste kimmäst kotussõst Haapsalu sali jao langa, iks 100% villast, nigu piät. Tuu, kiä möi, oll' kah ostnu säändsest kotussõst, mink pääle võisõ kimmäs ollaq. Nii et kumbki meist kontrolli-s langa. Ma tei külh proovilapi, a tii-s tuud likes, õnnõ vinüti kuivalt vardidõ vaihõl. Ja tulõmis oll' vallus opitunn - ku sali valmis ni raami päält tull', sis jää-s hoitma. Kats kõrda vinüti, inne ku tull' taipus tetäq langaga palamistest. No muiduki oll' langal keemiat seen ni sali saaki-s hoitma jäiäq. 
Ostsin talvel väga usaldusväärse müüja käest Haapsalu salli jagu lõnga, ikka 100% villase, nagu peab. See müüja oli omakorda ostnud lõnga usaldusväärsest kohast. Nii et kumbki ei hakanud lõnga kontrollima. Lisaks tegin küll enne salli kudumist proovilapi, kuid ei teinud seda märjaks, vaid venitasin kuivalt varraste vahel. Ja tulemuseks sain valusa õppetunni - kui salli raamilt võtsin, ei hoidnud see vormi. Venitasin teist korda veel, enne kui taipasin teha põlemistesti. No loomulikult oli lõngal keemia sees ning see ei saanudki vormi hoidma jääda. 

Olkõ hääq ni kontroll'ge alasi langa inne, ku suurõ tüü ette võtati. Muidu või ollaq, et tullõm om sääne ku mul siin pildi pääl, taa om sis raami pääl käünü sali.
Palun võtke õppust minu veast ning kontrollige alati lõnga, enne kui suure töö ette võtate. Muidu võib juhtuda, et tulemus on selline, nagu mul siin pildi peal. Uskuge, see on venitatud sall.

pühapäev, 8. aprill 2012

Lillikindaq ja -sukaq

Ku minevä aastaga sai imä sünnüpääväs sali, sis timahavvas sai tä muuhulgah ka kindide ni sukkõ komplekti.
Kui eelmisel aastal sai ema sünnipäevaks salli , siis sel aastal sisaldas tema kingitus ka kinnaste ja sokkide komplekti. 

Nii kindaq ku sukaq ommaq päält kiräga ni alt vöödilidseq.Nii kindad kui ka sokid on pealt mustriga ja alt lihtsalt triibulised.
Kindide oppus om peri siist ni sukkõ uma siist. Kindide man tii-s pässä kiiluga, nigu oppusõh oll', selle et kindaq olliq eski küland lag'aq.
Kinnaste õpetus on siit ja sokkide oma  siit. Kinnastele ei teinud kiiluga pöialt, nagu õpetuses oli, sest kindad olid isegi küllaltki laiad. 

Nii kindaq ku sukaq ommaq kuatuq Dropsi Delighti ja Fabeliga, vardaq olliq 2,5 mm. Saa-i ütlemäldä jättäq, et inämb ma Delightiga kiräga asju kutaq ei tahaq. Taa om kotusside perädü jämme ja kotusside jälq umbõ peenükene, nii et ilosat kiräga pinda säält saa-i.
Nii kindad kui sokid on kootud Dropsi lõngast Delight ja Fabel, vardad olid 2,5 mm. Ei saa jätta ütlemata, et Delightiga ma enam kirjatud pinda ei koo, sest lõng on tohutult ebaühtlane, nii et ilusat ühtlast kirjatud pinda sellest ei saa.