pühapäev, 14. august 2016

Kujeilleni kätised

Ku minevä aastaga sai mu kallis sõbõr mu käest sünnüpääväs sukaq, sis timahavva tahtsõ tetäq midägi kässile. Otsusti kutaq kätisseq. Edimält tahtsõ tälle kutaq määndsitki kiriväst langast kuatuid tsõõriku mooduga kätissit, aq Kujeilleni umaq olliq nii Kaja muudu, et mõtli ümbre.
Kui möödunud aastal sai mu kallis sõber sünnipäevakingiks sokid, siis sel aastal tahtsin kududa midagi kätele. Otsustasin kätiste kasuks. Alguses oli plaanis kududa talle kirjust lõngast kaarja kujuga kätiseid, aga Kujeilleni kätised olid nii Kaja moodi, et mõtlesin ümber.

Langas om  kõllanõ Regia sukalang, vardaq olliq vast 2,5 mm tsõõrikvardaq. Mullõ nakkas kõrrast inämb miildüma tsõõrikvardidõga kindidõ ni sukkõ kudaminõ. 
Lõngaks on helekollane Regia sokilõng, vardad olid vist 2,5 mm ringvardad. Mulle hakkab järjest rohkem meeldima ringvarrastega kinnaste ja sokkide kudumine.
Pildiq sai Kajalt, aitüma tälle.

pühapäev, 7. august 2016

Akropolis

Saa-s maki kuiki taad boolerot kudamaldaq jättäq. Olõ tegelikult tükk aigu hindäle boolerot tahtnuq, aq kuiki lövvä es säänest, miä mullõ küländ pall'o miildünü. A Garnstudio Arkopolis miildü ja niimuudu ma taa hindäle ka koi.
No ei saanud kuidagi seda boolerot endale kudumata jätta. Olen endale tükk aega boolerot tahtnud, kuid kuidagi ei leidnud sellist, mis mulle piisavalt palju oleks meeldinud. Aga Garnstudio Akropolis meeldis ja nii ma selle endale ka kudusin.
Et mul om sääne nõtsk sälg, oll' mul päämädses hirmus, minkperäst peris mitu boolerot kudamaldaq jäiväq, et boolero jääs sälä päält pall'o lohvka. Aq taa boolero paistu, et hoit ilosahõ ümbre sälä. Ni tõtõstõ hoitki.
Et mul on nõgus selg, oli peamiseks hirmuks, millepärast nii mõnegi boolero välja praakisin, see, et riidetükk jääb selja pealt liiga lai ja hoiab koledasti seljast eemale. Akropolisega ei paistnud seda muret olevat. Ja tõesti hoiab see kenasti vastu selga.
Kudamisõ tihehüst saa-s seokõrd kuiki kätte. Oppusõh oll' ant vardidõ suurusõs 3,5 mm, aq saa-i ma arvo, kuimuudu om võimalik Dropsi Baby Alpaca Silki nii jämmide vardidõga kutaq nii, et ill'os ka jääs. Ja pall'o lag'a tull' tükk ka (nigu arvo saatiq, ma tõtõstõ pruuvõ oppusõh antuidõ vardidõga kutaq). Lõpus võti 3 mm vardaq, näidega tull' lakjus hää, aq pikkust saa-s kuiki kätte, a taad om õnnõs küländ lihtsä säädiq.
Kudumistihedust ei saanud sel korral kuidagi paika. Õpetuses oli antud varraste suuruseks 3,5 mm, aga ma tõesti ei saa aru, kuidas on võimalik Dropsi Baby Alpaca Silki kududa 3,5 mm varrastega nii, et pind ilus ka jääb. Ja nende varrastega tuli seljaosa ka liiga lai (nagu aru saate, ma tõesti proovisin õpetuses antud vardasuurusega kududa). Lõpuks võtsin 3 mm vardad, nendega tuli laius kenasti paras, kuid pikkust jäi ikka kõvasti puudu, aga pikkust on õnneks kerge muuta.
 Pildiq tekk' jälq Aare, aitüma tälle.