laupäev, 30. jaanuar 2016

Nii pall'o sis plaanõst

Aastaga lõpuh ja vahtsõ aastaga alostusõh tetäs jo iks plaanõ. Nii ma kah. Mõtli, et seo aastaga kujonõs suuri töie aastagas. Mul ommaq plaanih kutaq üts Haapsalu sali, üteq kirikindaq (no taa om mu jaos ka suur tüü), kleit, paar kampsi, üts tuunika. No aq vällä tulõ iks nigu alasi - aastakka alosta hoobis tsillukõisi nibinidega, midä saa-i kuiki ka kõgõ parõmba tahtmisõ man suuris asjus pitäq. 
Aasta lõpus ja uue aasta alguses tehakse ju ikka plaane. Nii ka mina. Mõtlesin, et sellest aastast kujuneb suurte tööde aasta. Mul on plaanis kududa üks Haapsalu sall, ühed kirikindad (no vähemalt minu jaoks on see ka suur töö), kleit, paar kampsunit, üks tuunika. No aga välja tuleb ikka nagu alati - alustan aastat hoopis pisijubinatega, mida ei saa mitte mingil juhul suurvormideks pidada.
Jän'o om tett Lilleliisi seo oppusõ perrä. Hää lihtsä tegemine. Ku kiäki taht midägi lihtsät ni väikut nokitsaq, sis taad julgu külh soovitaq. Pääleki om tullõm peris armsa. Lisäs om ka oppus häste ni lihtsähe kirjä pant. Lilli tei umast pääst manoq.
Jänku on tehtud Lilleliisi selle õpetuse järgi. Hea lihtne nokitsemine. Kui keegi tahab teha midagi väikest, lihtsat ja kiiresti valmivat, siis seda julgen küll soovitada. Boonusena on tulemus päris armas. Ja kõigele lisaks on õpetus hästi ja lihtsalt kirja pandud. Lille tegin oma peast juurde.
Et jän'o lätt kinkmises ja lats oll' tuu peräst veidükene õnnõdu, sis lubasi suurõ suuga, et tii tälle midägi parõmbat, tii pupi. Võeh, olõ jõudnuq peris mitu kõrda umma suurt suud vanduq, näide tsillukõisi jupikõisi tegemine om iks peris väsütäv ni näide kokkoumblõmine viil hullõmb ku väsütäv. A valmis sai ja latsõlõ väega miildü.
Et jänku läheb kinkimiseks ja et laps oli sellepärast veidi õnnetu, lubasin talle suure suuga, et teen talle midagi paremat, et teen nuku. Oh, mind ja minu suurt suud! Olen jõudnud end selle nuku suurusega võrreldes ebaproportsionaalselt palju kiruda, sest nende pisitillukeste juppide tegemine on ikka parajalt tüütu. Ja nende juppide kokkuõmblemine on veel rohkem kui tüütu. Aga valmis sain ja lapsele meeldis.
Tei pupõ seo oppusõ perrä. Pupõ om õnnõ 12,5 cm pikk.
Tegin nuku selle õpetuse järgi. Nuku pikkus on 12,5 cm.
Nii et nii häste ma mõistagi sis ummist plaanõst kinniq pitäq.
Nii et nii hästi ma siis oskangi oma plaanide järgi toimetada.