kolmapäev, 24. juuni 2015

Kiisukäpakaeluse lastevariant

Tahtsõ proovi, kas ka mõista pärlit tüü sisse kutaq. Tull' vällä, et mõista külh. Opmisõs valõ Tsiidsokäpä kaalussõ, aq et tahtsõ taa tetäq kotoh olõvast langast, sis tei latsivariandsi umalõ 6-aastagadsõlõ tütrele. Oll'gi jo aig, lats oll' nii rõõmsa, et täl om noq kah preilikaalus, mitte inämb väikulatsi uma.
Tahtsin proovida, kas ma ka oskan pärleid töö sisse kududa. Tuli välja, et oskan küll. Õppimiseks valisin Kiisukäpa kaeluse, aga et tahtsin selle teha kodus olevast lõngast, siis tegin lastevariandi oma 6aastasele tütrele. Oligi juba aeg, laps oli nii rõõmus, et tal on nüüd ka preilikaelus, mitte enam väikelaste oma.
Koi Wool&Woollenist ostõtust langast Elegance, mille võti katõkõrdsõlt. Vardaq olliq 4 mm ja alostusõ ni lõpõtusõ tei 6 mm vardidõga. Kaalussõ oppusõ löüd siist. Oppust muutsõ päält suurusõ muutmisõ ka nii, et katõ mustrõ vaihõlidsi ripsiritu sisse es kua õhksilmussit.
Kudusin Wool&Woollenist ostetud lõngast Elegance, mille võtsin kahekordselt. Vardad olid 4 mm, kuid alustasin ja lõpetasin 6 mm varrastega. Kaeluse õpetuse leiab siit. Lisaks suurusele muutsin mustrit veel niipalju, et kahe mustri vaheliste ripsiridade sisse ei kudunud õhksilmuste rida.

kolmapäev, 17. juuni 2015

Loomad elutoas ehk kindad keset suve!

Kavvõh inämb tuu suvinõ käänüpäivgi om, aq maq tegele iks viil talvidsidõ asjuga. Ütel mu hääl tutval om täämbä häste tähtsä päiv ni ma koi tälle kingis kindaq. No eski ku parla naid vajja lää-i, sis egas taa talv ka jälq tulõmada jää-i. Ja sis om jo hää käe otsa tsusadaq midägi, miä ommaq õkvalt sino jaos kuatuq.
Kuigi suvine pööripäev pole enam kaugel, tegelen ma ikka veel talviste asjadega. Ühel mu heal tuttaval on täna hästi tähtis päev ja ma kudusin talle kingiks kindad. No isegi kui neid praegu vaja ei lähe, siis ega talvgi jälle tulemata jää. Ja siis on hea pista käe otsa midagi, mis on just sinule mõeldes kootud.
Kindaq ommaq kuatuq niimuudu, et sõrmilt saa klapi päält ärq võtta, eski pässä jaos om tett klapikõnõ.Om iks ju vajja liina pääl telefonist midägi kaiaq vai kas vai saapanüüre kinniq köütäq.
Kindad on kootud niimoodi, et sõrmedelt saab klapi pealt ära võtta, isegi pöialde jaoks on tehtud klapikene. Ikka on ju vaja ka talvel midagi telefonist vaadata või kas või saapapaelu kinni siduda.
Kindidõ oppus om peri Eveli Kauri raamatust "Käsitööpäevik. Mustreid ja meeleolusid". Kuatuq ommaq kindaq katõkõrdsõhe võtõtust maavilladsõst langast 3,5 mm vardidõga. Soonikujao koi 3 mm vardidõga. 
Kinnaste õpetus on pärit Eveli Kauri raamatust "Käsitööpäevik. Mustreid ja meeleolusid". Kootud on kindad kahekordselt võetud maavillasest lõngast 3,5 mm varrastega. Sooniku kudusin 3 mm varrastega.