teisipäev, 23. detsember 2014

Talvõlilliq

Mu lats olõ-i tükk aigu vahtsõt kampsi saanu. No oll' aig ja himo tälle jäl midägi kutaq. Säändse sai sis seo kõrd.
Mu laps ei ole päris tükk aega endale uut kampsunit saanud. Nüüd oli jälle aeg ja tahtmine talle midagi kududa. Seekord sai siis sellise.
Tei seo oppusõ perrä. Taa jäi mullõ jo mõnda aigu tagasi silmä ja oll' nii illos, et saa-s kuiki umma last säändsest ilma jättä. 
Kudusin selle õpetuse järgi. See kampsun jäi mulle juba mõnda aega tagasi silma ja oli minu meelest nii ilus, et ei saanud kuidagi oma last sellest ilma jätta.
Kamps om kuat üteh tüküh alt üles 4,5 mm vardidõga, a sooniku 3,5 mm vardidõga ni koi hääq silmussõq käändeh, et soonik ilosamb jäänüq. Kirä jao koi 5 mm vardidõga, selle et muidu olõssi kirät jago muust ahtamb jäänü. Langas om Dropsi Alpaca, minkä võti katõkõrdsõlt.
Kampsun on kootud ühes tükis alt üles 4,5 mm varrastega, aga sooniku 3,5 mm varrastega ning kudusin parempidised silmused keerdislmustena, et soonik ilusam jääks. Kirjatud osa on kootud 5 mm varrastega, sest 4,5 mm varrastega jäi muust pinnast kitsam. Lõngaks on Dropsi Alpaca, mille võtsin kahekordselt.
Valgõh värvih olõssiq taa kamps olnuq muiduki viil ilosamb, a valgõt pidänü pall'o tihtsähe mõskma, ku lasknu latsõl lats ollaq. Lats ja minä olõmiq rahulõ.
Valgena oleks see kampsun muidugi veel ilusam, aga valget peaks kahtlaselt tihti pesema, kui on soov lasta lapsel laps olla. Laps ja mina oleme igathes rahul.

teisipäev, 9. detsember 2014

Sokisadu (vol 3)

Ku mu blogi kaiaq, sis muud olõki-i inämb ku õnnõ sukaq. Ei-ei, plaani iks kunagi viil midägi muud ka kutaq. Ja väega tahagi, sukkõ kudamist om jo küländ viländ ka saanuq. A seo kõrd tõtõstõ viil sukaq.
Kui mu blogi vaadata, siis jääb mulje, et polegi enam midagi muud kui ainult sokid. Ei, ma ei ole sokkidele spetsialiseerunud ja mul on siiski plaanis veel kunagi ka midagi muud kududa. Ja eks  sokkide kudumisest on ka veidi kõrini saanud. Aga sel korral siis tõesti veel sokid.
Mullõ miildü-i väega palmikit kutaq, aq naaq sukaq naksiq nii väega miildüma, et hooli-s näist palmikist. Ja kahjatsõ-i sukugi, olõki-s halv põimi. Esiki vastapiteh, peris hää oll'. Sukkõ takahpuul ollõv põimmismustrõ om esieränis mu meele perrä ja taa and sukkõlõ knihvi manoq ni tege näist lihtsist sukkõst küländ uhkõq. 
Mulle üldiselt ei meeldi eriti palmikuid kududa. Aga need sokid hakkasid nii väga meeldima, et ei hoolinud palmikutest. Ja õigesti tegin, neid palmikuid ei olnudki ebameeldiv keerutada. Vastupidi, päris mõnus oli. Sokkide taga olev palmik meeldis mulle eriti ja see teeb neist muidu lihtsatest sokkidest päris uhked.
Sukkõ kudamist naksi varbist.
Tegemist on sokkidega, mille kudumist alustatakse varbast.
Langas om Teetee Pallas. Hää pehmeq lang om, aq mõista-i arvada, kuimuudu taa sukkõh vasta pidä. Esiki alostusõh, ku kõrra üles võti ja sis veidü inämb pusisi, tükke mu meelest veidükene karvatsõs minemä. Kuatuq ommaq sukaq 3 mm vardidõga seo oppusõ perrä.
Lõngaks on Teetee Pallas. Hea pehme lõng, aga ei tea, kudias see sokkidena vastu peab. Isegi kui olin algust ühe korra üles võtnud ja siis päris alguses veidi enam pusinud, oli tunne, et lõng läheb kasrvasemaks. Sokid on kootud 3 mm varrastega selle õpetuse järgi.  
Tiiä-i kas kellelegi viil, aq mullõ tuu näide sukkõ mustrõ miilde kilemaja katussõ päält sadavaq viitsilgaq. No sis, ku tsilgakõnõ juusk ni jätt hindä taadõ viijäle. Viimäte sis, ku om küländ suurõ tsilga kokko kor'anuq, satas alla.
Ma ei tea, kas kellelegi veel, aga vähemalt mulle tõi nende sokkide muster meelde kasvuhoone katuse pealt alla kukkuvad veetilgad. Teate küll, siis kui veetilk jookseb allapoole ja jätab enda järele veejälje. Lõpuks, kui on erinevatest kohtadest jooksnud kokku piisavalt palju vett, kukub tilk alla. 
Sukaq ommaq kuatuq Novita 7 vele langast seo oppusõ perrä.
Sokid on kootud Novita 7 venna lõngast selle õpetuse järgi.
Perämäne paar om lihtsä, a armsa, nigu seo ineminegi, kinkäle naaq sukaq lätväq.
Viimane paar on lihtne, aga armas, nagu see inimenegi, kellele need sokid lähevad.
Kuatuq ommaq jälki Novita 7 vele langast 3,5 mm vardidõga. Kiräq võti siist ja muu tei umast pääst.
Kootud on need sokid jällegi Novita 7 venna lõngast 3,5 mm varrastega. Kirjad võtsin siit ja muu tegin oma peast.