reede, 24. jaanuar 2014

Daybreak. Moevool viis kaasa. Vol 2

Lats sai tõõrikujolidsõ kampsi. Et maq saa-i jo kuiki kehvemb ollaq, koi hindäle ka. Või tegelikult, plaan hindäle sääne kamps kutaq, oll' mul jo suvõl ja langkiq sai tuusjaos är ostõt, aq jovva-s kuiki varrampa kudamiseni.
Laps sai endale ringikujulise kampsuni. Et ma ei saa ju kehvem olla, kudusin endale ka. Tegelikult oli mul selle kampsuni kudumise plaan juba suvel ja lõngki sai juba tükk aega tagasi ostetud, aga kudumiseni ei jõudnud enne kui nüüd.
Mul om peris hää miil, et taa suvõl valmis es saa, selle et suvidsõst kampsist om asi iks peris kavvõndal. Vai ku suvinõ, sis peris kehvä ja jahhõ suvõ jaos. 
Mul on päris hea meel, et kampsun suveks valmis ei saanud, sest suvise kampsuniga selle puhul küll tegemist ei ole. Või kui on, siis ikka päris kehva ja jaheda suve omaga.
Tiiä-i, kas nakka vanas jäämä vai mis, aq huulmalda tuuust, et mullõ ei olõq ilmangi hall ega pruun värm miildünüq, sai kampsis valit jälq hall lang. No kai ja kai naid langu, edimält tahtsõ midägi rohilist, olõ-s joht tuud õigõt, sis kõllakat, jälki saa-s. Valimisõs jäiväq lõpus hall ja mitmõq roosaq, aq no nii vana, et hindäle roosat kampsi tetäq, ma viil ei olõq. Nii et hall. Looda, et pruun mu rõividõ hulka iks tiid ei lövvä.
Ei tea, kas hakkan vanaks jääma või mis, aga kuigi mulle pole kunagi hall ega pruun värv meeldinud, sai välja valitud hall lõng. Tegelikult tahtsin mingit rohekat, no ei olnud just seda õiget, siis kollast, jälle polnud. Lõpuks jäi valida mitmete roosade ja halli vahel, aga nii vana, et endale roosat kampsunit kududa, ma veel igatahes ei ole, nii et sõelale jäi hall.

Iist on taa sääne lohva, noq jää-i midägi muud üle, ku tulõ iks salinõgõl ostaq, ku ma ei tahaq, et mu kotsile saa kõik aig üldä, et läts lehvivi hõlmu.
Eest on kampsun lohvakas. Pean endale ikka sallinõela muretsema, kui ma ei taha, et mu kohta hakkaks pidevalt kehtima eesti keelt õppinutele äärmiselt tuttav viisikäände näide lehvivi hõlmu.
Jälq kõrd om tegemist Dropsi oppusõga, mustrõ nimes om Daybreak, kuiki jah, pildiq ommaq tett sis, ku päiv jumalihe minemä naas, mitte päävänõsõngu aigu. Langa muutsõ veidükene, Dropsi Alpacale panni kõrvalõ Alpaca Silki. Tullõm om perädü lämmi, pehmeq ni kerge. Ku kudaminõ üsäh oll', sis naas peris-peris lämmi, noq saa ma taa lämmüse hindäle ümbre tõmmadaq. Koi 6 mm vardidõga.
Jälle on tegemist Dropsi õpetusega, mustri nimeks on Daybreak, kuigi jah, pildid on tehtud päikeseloojandu alguses, mitte aga koidiku ajal. Lõnga muutsin veidi, soovitatud Kid-Silki asemel panin Dropsi Alpacale kõrvale Alpaca Silki. Tulemus on lõputult soe, pehme ja kerge. Kui poolik kudum süles oli, levis selle antud mõnus soojus üle kogu kere. Nüüd saan aga selle endale lihtsalt ümber tõmmata. Kudusin 6 mm varrastega.
KK:pilkupüüdev selg

pühapäev, 12. jaanuar 2014

Pidoca. Moevool viis kaasa

Kõrrast inämb tetäs kampsõ, midä naatas kudama sälä keskelt ni minkäl om sälä pääl illos lilli- vai muu mustrõ. Ku sääne kamps lakja laotaq, om taa käüssidega tsõõr. Tahtsõ ka säänest kutaq. Pei külh hindäle kudamisõ plaani, aq ku Ravelryh näi seod latsi kampsi, otsusti kõgõpäält latsõlõ säänse kutaq. No nii proovis.
Järjest rohkem kootakse kampsuneid, mida alustatakse selja keskelt ja mida kootakse siis ringselt, nii et kui valmis kampsun laiali laotada, on tegemist varrukatega ringiga. Seljal on sellistel kampsunitel tavaliselt mõni kaunis lille- või mõni muu muster. Pidasin küll endale sellise kampsuni kudumise plaani, aga kui juhtusin Ravelry's nägema seda laste kampsunit, siis otsustasin kõigepealt lapse kampsuni prooviks kududa. 
Käüssit muutsõ tsipakõsõ, niimuudu miildüs mullõ inämb. Kampsi kogo ilodus tulõ muiduki vällä sälä päält.
Varrukaid muutsin veidi, nii meeldib mulle lihtsalt rohkem. Kampsuni ilu selgub tegelikult siis, kui pilk selja taha heita.
Et ma tahtsõ kutaq kampsi, midä raatsinuq latsõlõ ka laitsiaida sälgä pandaq, om taa kuat Dropsi Karismast. Vardaq olliq 4 mm, heegelnõgõl vast 4,5 mm.
Et tahtsin kududa kampsunit, mida raatsiksin lapsele ka igapäevaselt selga panna, on see kootud Dropsi Karismast. Vardad olid 4 mm jämedused, heegelnõel oli vist 4,5.