neljapäev, 24. august 2017

Sall "Lily of the valley" ja viil üts

Mul jäi latsõ kampsist langa üle ni otsusti taast tälle talvõs salli ka kutaq. Hää pehmeq lang, nii et piässi kaala ümbre mõnus olõma. Ni latsõ jutu perrä omgina.
Mul jäi lapse kampsunist lõnga üle ning otsustasin sellest talle talveks ka salli kududa. See on hea pehme lõng, nii et peaks kaela ümber mõnus olema. Ja lapse jutu järgi ongi.
Salli  mustrõ otsõmiq Nancy Bushi raamatust "Knitted Lace of Estonia", kost valõmi salli päälkiräga "Lily of the valley". Olkõ no et võrgoh om pall'o ilosit mustrit, miildüs mullõ iks minnäq riioli manoq ni otsiq ka raamatist. Esieränis sallõ.
Salli mustri otsisime Nancy Bushi raamatust "Knitted Lace of Estonia", kust valisime salli pealkirjaga "Lily of the valley". Kuigi võrgus on palju ilusaid ja huvitavaid mustreid, meeldib mulle ikka minna riiuli juurde ja otsida ka raamatutest. Eriti just salle.
Sall olõ-i väega pikk, aq vähembäste mahus taa ilosahõ jopi ala ärq. Koi 3,5 mm vardidõga. Tah taa viil kõrra lähkümbäst kah.
Sall ei ole kuigi pikk, kuid vähemalt mahub kenasti jope alla. Kudusin 3,5 mm varrastega. Siin sall veel kord lähemalt ka.
Sis näütä viil ütte asja, miä tegelikult olõki-i näütämist väärt. Astsõmiq latsõga langapuuti kimmä plaaniga mitte midägi ostaq. Kõrraga näkk' tä sääl helesinist karvuga langa ni naas nuiama. Lõpus andsõ perrä ni sama õdagu koi taast latsõlõ torosalli. No külh lats oll' rõõmsa. Ni esiki mul tulõ tunnistaq, et om jah kaala ümbre hää.
Siis näitan veel üht väikest asja, mis tegelikult polegi näitamist väärt. Astusime lapsega lõngapoodi kindla plaaniga mitte midagi osta. Paraku nägi laps seal helesinist karvast lõnga ning hakkas nuiama. Lõpuks andsin järele ja samal õhtul kudusin sellest talle torusalli. No küll oli laps õnnelik! Ja isegi mina pidin tunnistama, et on tõesti kaela ümber hea. 
Langas om Gründli Arktis, midä koi 8 mm vardidõga.
Lõngaks on Gründli Arktis, mida kudusin 8 mm varrastega.

esmaspäev, 21. august 2017

Teemiq jälkiq üteh hääd

Nigu jo kombõs om saanuq, koi ka timahavva katõlõ ilma ummi vanõmbidõ hoolõ ni armastusõlda jäänüle latsõlõ sukkõ. Täämbä näütä ütte paari, tõist kunagi tõnõkõrd.
Nagu juba kombeks on saanud, kudusin ka sel aastal kahele ilma oma vanemate hoole ja armastuseta jäänud lapsele sokke. Täna näitan üht paari, teist kunagi hiljem.
Ma mõnikõrd anna häädtegemises rahha ka, aq mullõ hindäle miildüs pall'o inämb tuu, ku saa esi midägi apivajajide jaos ärq tetäq. Mu jaos om tähtsä tuu, et ku esi tii, sis mõtlõ kõik tegemise aig näide inemiisi pääle ja naaq inemiseq saavaq mu jaos kuiki lähkümbäs (mis tuust, et tiiä õnnõ nimme ni jalanummõrt), aq rahakandminõ om kuiki lihtsä, kipõ ni kavvõndanõ. Taa tähendä-i, et ma rahhaandmist kuiki halvas panõssiq. Kimmähe ei! Piä luku kõigist, kiä tõisi avitasõq.  
Kuigi annan mõnikord heategevuseks ka raha, meeldib mulle siiski rohkem midagi ise abivajaja(te) jaoks teha. Mu jaoks on tähtis, et kui ise teen, siis mõtlen inimese peale enam ja see, kellele mu tehtu läheb, saab mu jaoks lähedasemaks (mis sellest, et praegusel juhul tean temast ainult nime ja jalanumbrit). Niisama rahakandmine on kuidagi lihtsam, kiirem ja seeläbi ka kaugem. See muidugi ei tähenda, et mõistaksin hukka neid, kes rahakandmist eelistavad. Ei, kindlasti mitte! Hindan kõiki, kes teisi aitavad.
Sukaq ommaq kuatuq Madame Tricote Paris' langast Cashmere Gold 2,5 mm vardidõga. Oppus om võet Garnstudio lehe päält. Õnnõ kundsa tei umast pääst, nii nigu taad iks tennüq olõ.
Sokid on kootud Madame Tricote Paris' lõngast Cashmere Gold 2,5 mm varrastega. Õpetus on Garnstudio lehelt, ainult kanna tegin nii, nagu seda kogu aeg teinud olen.

reede, 18. august 2017

Feathers Fichu teel Jeruusalemma

Mul oll' hainakuu alostusõh vajja minnäq Jeruusalemma. Tuu tähendäs mitme linnukiga lindämist ni mitmõh lennujaamah pasmist. Ja tuu umakõrda tähend', et oll' vajja määnestki kudamist üteh. Mu meelest ommaq kõgõ parõmbaq lindämiskudamisõq küländ peenükesest langast saliq - et lang om peenükene, sis kaalu-i sukugi pall'o ni samal aol olõ-i murõht, et tüü valmis saassiq reismisõ aigu. Lisäs saa taad kutaq puuvardidõga, nii et linnuki pääle minnõh tunnõ-i kiäki näide vasta huvvi. Nii et mul om peris mitu salit, miä ommaq alostõduq õnnõ tuuperäst, et oll' vajja linnukiga reisile minnäq.  Midä ti reisile kudamisõs üteh võtat?
Mul oli juuli alguses vaja minna Jeruusalemma. Reis Jeruusalemma tähendab mitme lennukiga lendamist ja seega ka mitmes lennujaamas passimist. Ja see omakorda tähendas, et oli vaja kaasavõtmiseks mingit kudumist. Parimad lendamiskudumised on minu meelest küllaltki peenikesest lõngast sallid - et lõng on peenike, siis ei kaalu see kuigi palju ja samal ajal pole ka muret, et kudum liiga ruttu valmis saaks. Lisaks on salli hea kududa puitvarrastega, millega lennukisse pääsemisel pole probleeme. Nii et mul on päris mitu salli, mis on alustatud just sellepärast, et oli vaja lennukiga reisile minna. Mida teie reisile kudumiseks kaasa võtate?
Et mul olliq kunagi tegünü kodo kats tokki Dropsi Kid-Silki langa ja otsusti naaq noq ärq kutaq, sis otsõ salit, miä taast langast vällä tulõ. Valõ vällä Feathers Fichu. Koi 3 mm vardidõga ni koi puul mustrikõrda veidemb, ku oppusõh oll' antuq. Jäi üle sääne tutsak langa, et noq iks ei tiiä, kas olõssi kõik ette nättüq kolm kõrda ka vällä tulnuq.
Et mul oli kunagi tekkinud koju kaks tokki Dropsi Kid-Silki lõnga ja otsustasin need nüüd ära kududa, siis otsisin salli, mis sellest lõngast välja tuleks. Valik langes Feathers Fichu peale. Kudusin 3 mm varrastega ja otsustasin kududa 0,5 mustrikordust vähem, et ikka kindlasti lõngast jätkuks. Lõpuks jäi üle selline nutsakas lõnga, et jäi kriipima, et järsku oleks tulnud ka mustris ette nähtud 3 mustrikordust välja.
Sali om külh mõnus pehmeq ni pand esiki veidükene süküst uutma.  
Sall on mõnus pehme ja paneb isegi veidi sügist ootama.