reede, 29. juuli 2011

Rege rauta suvel... vol 2

Nii kats nädälit tagasi sai valmis imä talvõkamps. Pildiq olliq seoniaoni tegemäldäq, aq täämbä, ku olõ-s inämb nii perädü lämmi, sai taa asi ka kõrda aet.
Umbes kaks nädalat tagasi valmis mul ema talvekampsun, kuid pildid olid siiani tegemata. Täna, kui ei olnud enam nii tapvalt palav, sai ka see asi tehtud.
Kampsi tei seo oppusõ perrä, õnnõ imä taha-s korgõt kaala. Oll' hää lihtsä ni kipe kudaminõ. Langas om Garnstudio Eskimo, aq beeži asõmal võti kaamelivärmi (nr 13). Langa läts veidemb, ku oppusõh kiräh oll'.
Kampsuni tegin selle õpetuse järgi, kuid ema ei tahtnud kõrgt kaelust. Oli lihtne ning kiire kudumine. Lõngaks on Garnstudio Eskimo, kuid beeži asemel kasutasin kaamelivärvi (nr 13). Lõnga läks päris palju vähem, kui õpetuses öeldud oli.

pühapäev, 17. juuli 2011

Rege rauta suvel...

Esä sai sünnüpääväs muuhulgah ka kindaq.
Kudusin isale sünnipäevaks kindad. 


Et mu esä käü peris pall'o pildistamah, sis mõtli, et klapiga kindaq ommaq timä jaos vast kõgõ parõmbaq. Naaq ommaq mu elo edimädseq klapiga kindaq.  
Et isa käib päris palju pildistamas, siis pidasin klapiga kindaid tema jaoks sobivaimaks. Need olid mul kududa esimesed klapiga kindad. 


Ku viil pidänüq klapiga kindit kudama, sis tennüq klapi tsipakõnõ vähämb sügävä.
Kui peaksin veel kunagi klapiga kindaid kuduma, siis teeksin klapi veidi vähem sügava.


Langas om G-B Wolle Sprint ni vardaq 2,5 mm. Koi pääst.
Lõngaks on G-B Wolle Sprint ja vardad 2,5 mm. Kudusin peast. 

reede, 15. juuli 2011

Annis

Paistu, et ma olõ Eesti kudujidõ siäh viil perämäne, kiä olõ-i Annise salli kudanu. Noq om sis taa aig läbi ni tah om mu Annis, miä lätt hääle sõbrale sünnüpääväkingis.
Tundus, et ma olen Eesti kuduringkonnas veel viimane, kes ei ole Annise salli kudunud. Nüüd siis leidsin ka mina põhjuse selle salli kätte võtta ning siin on tulemus, mis läheb heale sõbrale sünnipäevakingiks.
Kinkmises on Annis küländ hää sall, taa om säändse mooduga, et saa kanda nii kaalah ku ka olgõ pääl. Ja valmis saa ka kipeste. Aq kah'os om taa nii ikäv kudamine, et tiiä-i, kas viisi taad viil kunagi kutaq.
Kinkimiseks on Annis just sobiv sall, sest on sellise kujuga, mis lubab salli kanda nii kaelas kui ka õlgadel. Lisaks valmib ka kiiresti. Küll aga oli see parajalt igav kudumine ning seetõttu ei tea, kas on tahtmist seda salli veel kunagi kududa.

Salli oppusõ löüd 2010. aastaga Knittyst. Langas Dropsi Kid-Silk, vardaq 4 ja 5 mm. 
Salli õpetuse leiab 2010. aastaga Knittyst. Lõngaks on Dropsi Kid-Silk, vardad 4 ja 5 mm.