reede, 30. detsember 2016

Kaua tehtud kaunikene

Pääväl sai külh tsõõr pääle tettüs ni vahtsõnõ pääväaastak om pääle nakanu, aq mul om iks viil näütämäldä midägi, miä varrampa valmis saanuq.
Päikesel on ring peale tehtud ja uus päikeseaasta alanud, kuid mul on veel näitamata midagi, mis mõni aeg tagasi valmis sai.
2014. aastaga sügüse lätsi tüüasju peräst Hispaaniahe ni tiidse, et katõ lindämise vaihõl tulõ mul kavva istuq. Nii et üteh oll' vajja kudamist, miä om küländ väiku, kerge ni saa-i reismise aigu valmis. No kõgõ parõmbahõ sobis säändses mu meelest Haapsalu sali. Alostigi sali ärq ni reisi aigu oll' taad väega hää kutaq. Päält reisi jäi sali pia aastagas aos saisma, mõnikõrd harva koi ria vai kats. Kooni 2015. aastaga sügüse oll' jälq resimine iih. Sis sai jälqkina sali üteh pakitus ja peris hulga edesi ka kuatus, iks kats 8tunnist lindämist. Päält reisi saigi keskmäne jago valmis kuatus. A veerepitsi alostaminõ võtsõ jälq paar kuud (no silmussidõ rehkendämine om lihtsähe nii vaivaja ni ikäv mu jaos), kudaminõ läts kipõstõ, aq sis läts jälq paar kuud, kooniq sali sai veerepitsi külge, ni viil paar kuud, kooniq taa ka vinütedüs sai. Häbü peris hindä peräst. Aq noq om valmis ja miildüs kah.
2014. aasta sügisel pidin tööasjade pärast Hispaaniasse sõitma ja teadsin, et mul tuleb kahe lennu vahel päris kaua lennujaamas istuda. Nii et kaasa oli vaja kudumist, mis oleks küllalt kerge, väike ja ei saaks reisi ajal valmis. No parim on sellisteks puhkudeks Haapsalu sall. Alustasingi salli ära ja reisi ajal kudusin ka, kuid pärast Hispaanias käimist jäi see umbes aastaks seisma, vaid vahepeal harva kudusin rea-paar. Aga 2015. aasta sügisel oli jälle pikemale reisile minek ja jälle vaja kudumit kaasa. No kahe 8tunnise lennuga sai sall päris suure jupi juurde ja pärast seda reisi kudusingi keskosa valmis. Kuid siis hakkas jälle venima - äärepitsi alustamine võttis paar kuud (silmuste arvutamine on minu jaoks lihtsalt nii kohutavalt tüütu), äärepitsi salli külge saamine veel paar kuud ja siis läks veel sama kaua, kuni sall venitatud sai. Päris piinlik kohe. Aga nüüd on ta valmis ja olen väga rahul. 
Et ma tahtsõ küländ suurt salit, sis olõki-i taa tavaperädse mõõdi perrä, aq om suurõmb.
Et tahtsin küllaltki suurt salli, siis kudusin selle tavapärastest mõõtudest veidi suurema.
Koi helehest ubinarohilidsõst Haapsalu sali langast, kiräs om kuusõga kuubikukiri.
Kudusin heledast õunarohelisest Haapsalu salli lõngast, kirjaks sai valitud kuusega kuubikukiri.

laupäev, 17. detsember 2016

Iälilliq

Parladsõhõ talvõilma, ku kõrralist lummõ ei olõq, aq lumbi pääl iks jääd om, sobis väega häste valgõ Haapsalu sali, miä om ka nigu lumõkuninganna tett iäkiri. Kivvega õnnõlehekiräst saa niimuudu hoobis iälillikiri.
Praeguse talveilmaga, kui korralikku lund ei ole, kuid tiigi peal ikka õrn ja ilus jääkiht on, sobib väga hästi valge Haapsalu sall, mis on ka justkui lumekuninganna tehtud jääkiri. Kividega õnnelehekiri muutub nii hoopis jäälillekirjaks.
Varrampa olõ-i seod kirjä kudanuq, hää om taad kutaq - lää-i igäväs. Uutmaldaq oll' siski taa, et üte ilma nuppõldaq kiräh sali kudaminõ võtt nii pall'o aigu - olõ-s sukugi tsipsti ja valmis. 
Ma ei ole varem selles kirjas salli kudunud, mõnus kudumine oli - ei läinud kogu salli jooksul igavaks. Üllatav oli mulle aga see, et ühe ilma nuppudeta salli kudumine võib nii palju aega võtta, ei saanudki ühe ropsuga valmis.
Et sali peris ilma nuppõlda ei jäässiq, koi naaq veerepitsi sisse. Taa om katõ otsaga asi. Nuppõga pits raamistas tõtõstõ ilosahõ sali ärq, aq murõq om taa as'aga iks kah. Veerepits kuatas ju suurõmbidõ vardidõga ku sali; ku sali keskmädse jao kua ma 2,75 mm, sis veerepitsi 3,5 mm vardidõga. Nonii, ku kiäki annassiq noq mullõ häid knihve, kuimuudu saa 3,5 mm vardidõga kutaq nii piinüst langast ilosit nuppõ (tuu tähendäs niimuudu, et nupi keskeh olõssi-i määnestki mulgukõst nätäq), sis saassiq mul tõtõstõ hää miil. Ma olli taaga peris hädäh, viimäte jääki-s ummi nuppõga peris rahu. Mulkõga nupiq ummaq mu meelest säändseq kehväq plönniq, mitte õigõq nupiq.
Et sall päris ilma nuppudeta ei jääks, kudusin need äärepitsi sisse. See on aga selline kahe poolega mündi juhtum. Tõesti, nuppudega äärepits raamistab salli ilusti ära, kuid mure on sellega ikka ka. Äärepits kootakse ju jämedamate varrastega kui salli keskosa; kui ma keskosa koon 2,75 mm, siis äärepitsi koon 3,5 mm varrastega. Kui nüüd keegi annaks mulle hea nipi, kuidas on võimalik nii jämedate varrastega kududa sedavõrd peenikesest lõngast nuppe nii, et nupu keskele ei jääks mingit koledat auku (augupoegagi ei tahaks seal näha). Ma olin sellega päris hädas, lõpuks ei jäänudki lõpuni rahule. Aukudega nupud pole mingid õiged nupud, vaid ainult haledad plönnid.
Viimädse pildi pääl ommaq lähkümbäst mu murõlatsõq nätäq kah.
Viimase pildi peal on mu murelapsed lähemalt näha kah.

reede, 2. detsember 2016

Lambad on siin ja lambad on seal

Timahavva õnnistu-i kudamiõ ei blogiminõ. Oll' külh plaanih kutaq suuri asju, aq täämbä näütä jälq midägi väikukõist. Ilmaq lätsiq lumõlõ ni tull' vällä, et latsõ villasukaq olliq väikus jäänüq. Pääleki mõistsõ tä üte näist väikuist sukkõst ärq kaotaq. Koi sis vahtsõq.
Sel aastal ei lähe mul ei kudumine ega ka blogimine. Aasta alguses oli küll plaanis suurte asjade aasta, kuid tänagi näitan midagi väikest. Ilmad läksid külmaks ja selgus tõsiasi, et lapse villased sokid olid väikseks jäänud. Pealegi suutis ta ühe neist väikestestki ära kaotada. Nii ei jäänud muud üle kui uued kududa.

Mõistsõ esiki nii väikuid asju niimuudu kutaq, et pidi kats kõrda üles võtma. Edimädsel kõrral koi niipall'o kitsaq (2,5 mm vardidõga), et sukaq taha-s kuiki üle kundsa minnäq. Ni tõsõl kõrral sopõrdi kiräga. Kolmandal sai asi kõrda.
Olin nii "osav", et oskasin isegi nii väikseid asju nii kududa, et pidin kaks korda harutama. Esimesel korral kudusin lihtsalt sokid nii kitsad, et need keeldusid üle kanna minemast. Teisel korral ajasin kirjas midagi täiesti sassi. Kolmandal sai asi õnneks korda.
Koi Leedu villadsõst langast 2,5 ja 3 mm vardidõga (kirä jago 3 mm, muu 2,5 mm). Seerekirä võti siist, muu koi nii, nigu ma iks sukka kua. Latsõlõ umbõ miildüseq ja taa omgina päämäne.
Kudusin Leedu villasest lõngast 2,5 ja 3 mm varrastega (mustri osa 3 mm ja muu 2,5 mm). Sääremustri võtsin siit, muu kudusin nii, nagu ma ikka sokki koon. Lapsele väga meeldivad ja see ongi ju peamine.