laupäev, 15. september 2012

Sünnüpääväkinke lainõ pääl

Sõbra tütrekene sai jo aastadsõs. No külh lätt aig kipeste. Sünnüpääväkingis sooviti kleidikest. Kõgõpäält mõtli, et kua nii nigu torost tulõ, aq sis sai arvo, et mul olõ-i jo kõik aig last, et proovi, kas om jo hää. Nisis naksi iks oppust otsma ni löüdse seo. Minu uma tull' sääne.
Sõbra tütrekene sai juba aastaseks. Aasta on möödunud nii, et pole tähelegi pannud. Sünnipäevakingiks sooviti kleidikest. Alguses plaanisin kududa peast, nii nagu tuleb, kuid siis jõudis mulle kohale, et mul pole ju kogu aeg võtta last, kellele kleiti proovida. Niisiis hakkasin ikka õpetust otsima. Leidsin  selle. Siin on minu variant. 
Originaali muutsõ nii pall'o, et säläjaolõ mustrõt es kua. Mustrõt kõrdasi ka inämb ku originaalil. Mustõ om sääne, et taad tulõ kutaq egä riä pääl. Kuat om kleit 4 mm vardidõga Debbie Blissi cotton dk langast. Lang om hää ni nii jämme puuvilladsõ langa kotsilõ ka küländ pehmeq. Langa läts üttekokko õkvalt 200 grammi.
Originaali muutsin nii palju, et seljale mustrit ei kudunud. Lisaks tuli mul soovitud pikkuse saamiseks kududa mustrit rohkem kordi. Muster on selline, mida tuleb iga rea peal kududa. Kootud on kleit 4 mm varrastega Debbie Blissi cotton dk lõngast. Lõng on mõnus ning nii jämeda puuvillase lõnga kohta ka küllaltki pehme. Lõnga kulus täpselt 200 grammi.