reede, 20. aprill 2012

Valmistume suveks

MMi foorumi tehniga-aastaga märtsikuu teemäs olliq motiiviq. Ku ausahõ üldäq, om mul päält mõnda suurõmbat tüüd motiivõ peris viländ, nii et otsusti seo kõrd midägi tsillukõst tetäq. Silmä jäi seo pluusõ ni taa mu latsõkõnõ hindäle ka sai. Heegeldämine esi läts peris kipõstõ, aq noidõ otsi käkmine oll' külh sääne, et tuust parõmb kõnõlõgi-i.
MMi foorumi tehnika-aasta märtsikuu teemaks olid motiivid. Kui aus olla, siis on mul motiividest pärast mõnda suuremat tööd päris kõrini, nii et otsustasin sel korral midagi väikest teha. Silma jäi see pluusikene ja tehtud ta saigi. Heegeldamine ise läks suhteliselt kiiresti, kuid otste peitmisest parem ei räägi.
13 tükkü om eräle varrampa valmis heegeldet ni ülejäänüq 17 om tükke ütstõõsõga kokko köütmises näide vaihõlõ kinni heegeldet, nii et pässi tükke illadsõmbast kokkoumblõmisõst/-heegeldamisest. Sälä taadõ sai põimitus elastikniit, et pluusõ iks ligi kihhä hoitnuq.
Heegeldasin kõigepealt valmis 13 tükki ning ülejäänud 17 sai kohe valmisheegeldatud tükkide vahele heegeldatud, nii et hilisem tükkide kokkuõmblemine või -heegeldamine jäi ära. Selja taha põimisin elastikniidi, et pluus ikka keha ligi hoiaks.
Langas om Liannist ostõt Miya ni heegelnõgõl oll' 2,5 mm.
Lõngaks on Liannist ostetud Miya, mida heegeldasin 2,5 mm heegelnõelaga.
 


2 kommentaari: