pühapäev, 8. märts 2015

Esimene katse svingida...

... ehk sis tegemist om swing knitting'uga. Taa om asi, midä olõ jo kavva tahtnuq pruuviq, aq seenimaani es jovvaq kuiki tegemiseni. Noq oll' taa MMi foorumih kuu teemäs ja nii oll'gi hää hinnäst iks kätte võttaq. Valõ edimädses proovitegemisõs väikuq as'aq - randmidõ lämmistäjäq.
... ehk siis tegemist on swing knitting'uga. See on tehnika, mille proovimiseks olen juba tükk aega hoogu võtnud, kuid siiski muudkui edasi lükanud. Nüüd sai see tehnika MMi foorumi kuuteemaks ja oligi hea põhjus end käsile võtta. Esimeseks katsetuseks valisin midagi väikest - randmesoojendajad.
Otsusti kutaq naaq õnnõ langaperrist. Kõgõpäält oll' mõtõq võttaq valgõ põhivärmis ja tõsõs kontrastvärmis võttaq kirriv (no kolmõ ütevärmilist kokkopasjat langa es olõq), aq et kirivät oll' kõgõ rohkõmb, sai hoobis taa põhilangas. Ja tegelikult om tullõm peris hää, vähämbält mullõ naaq kirivä triibuq rohiliidsi ja valgidõ lapikõisi vaihõl miildüseq.
Otsustasin kududa ainult lõngajääkidest. Kõigepealt oli mõtteks võtta valge põhivärviks ja kirju lõng panna üheks kontrastvärviks (lihtsalt kolme ühevärvilist kokkusobivat jääki polnud), aga et kirjut oli kõige rohkem, sai hoopis see põhivärviks. Ja tegelikult on tulemus päris hea, vähemalt mulle need kirjud triibud valgete ja rohekate laikude vahel meeldivad.
Koi 2,5 ja 3 mm vardidõga seo oppusõ perrä. Tegelikult olõ-i tegemist rassõ tehnikaga, kõik om loogilinõ ja lihtsä, mängitäs lühendedüide rituga.
Kudusin 2,5 ja 3 mm varrastega selle õpetuse järgi. Tegelikult on tegemist lihtsa ja loogilise tehnikada, lihtsalt mängitakse lühendatud ridadega.  
Kävemiq täämbä perrega Rõngu lossipargih hulkmah. Ja uskõq vai ei, aq löüdsemiq säält jo täämbä, urbõkuu 8. pääväl mõnõq häitsväq sineninniq. Pilt om mu mehe tett.
Käisime perega Rõngu lossipargis kondamas. Ja uskuge või mitte, aga leidsime sealt juba täna, 8. märtsil paar õitsvat sinilille. Mees tegi pilti ka. 

2 kommentaari: